Välj rätt brandisoleringsprodukt

Det all brandisolerande byggnadsmaterial har gemebrandtätningnsamt är att de begränsar elden och dess spridning i det fall brand skulle uppkomma. Det är produkter som isolerar mot underliggande material och därmed skyddar detta. Brandisolering kan därmed ske mot flera olika material.

Inom brandisolering finns exempelvis följande.

Brandskyddskiva för puts

En skiva som används för brandisolering vid tunnputssystem. De är mycket lätta att montera genom att man sticker igenom dem och sedan pressar samman dem med skruvar och tillhörande brickor.

Brandskyddsskiva/board till tak

En brandisolering som exempelvis används vid låglutande tak. Den kan bland annat användas för att skydda brännbar isolering och kan användas både på takets utsida och insida. Det är vanligt att dessa skivor har glasfiberflor på ena sidan.

Board till vägg

En board som enkelt kan monteras på en vägg för att därigenom skydda isolering mot brand. Det brukar nämnas att denna isolering ska användas på ventilerade fasader. Även dessa monteras enkelt med genomsticksmontage, skruvar och brickor. Här kan skivan ha glasfiberflor på en av sidorna.

Brandskyddslamell

En lamell som skapar brandisolering mot exempelvis dörrar eller fönster. Men dessa lameller kan även användas på låglutande tak samt i mindre väggar där inte hela skivor passar lika bra. Ett exempel är en brandskyddslamell som ger upp till 60 minuters brandskydd på underliggande material.

Brandskiva med olika densitet

En brandskiva är tillverkad av obrännbart material och kan användas för att skydda stålkonstruktioner, skorstenar och andra delar i en byggnation. Är det tillverkat av stenull är det densiteten som avgör vilket brandskydd som ges. Om den exempelvis heter Brandskiva 100 betyder det att densiteten ligger på ca 100kg per kubikmeter. Här går det alltså att välja olika densitet beroende på hur stort brandskydd som önskas och behövs.

Brandskyddsremsa

Brandskyddsremsa är av samma material som brandskivan ovan (dvs. stålull). Skillnaden är att denna produkt främst är utvecklad för att vara mer flexibel än skivan. Den kan vara klädd med polyetenfolie vilket skapar en tydligare lufttätning. Tack vare denna plast är det även mycket lätt att montera denna brandisolering på de platser den ska vara på. Överlag bör nämligen alltid dessa produkter monteras så de inte ”glider omkring” och brandskyddet minskar i dess effektivitet. Dessa kan enkelt fästas med häftklammer eller liknande fästningsanordning.

Är du osäker på vilka produkter som du bör ha för att skapa ett tydligt brandskydd? Be en återförsäljare komma till dig för att avgöra behov och vilka produkters som därmed skulle passa. Detta är något som privatpersoner generellt inte har kunskap om. brandtätning.net har ett flertal kvalitativa produkter och tjänster inom området. 

 

6 Aug 2019