Så fungerar sökmotoroptimering

Ett av de snabbast växande områdena inom it-branschen handlar om sökordsoptimering – search engine optimizing – och detta innebär att man genom specifika ord försöker att få websidor att stiga i rankingen på exempelvis Google. Branschen sökordsoptimering är något som alla företag kan ha nytta av och om man använder sig av skicklig SEO-tekniker så har man också goda möjligheter att göra sig mer synlig för potentiella kunder.

Driver du exempelvis ett företag där du säljer handmålade porslinskatter så kommer inte ha några större problem att genom sökordet – handmålade porslinskatter – ranka högt på någon sökmotor, detta då konkurrensen där inte är speciellt stor. Säger vi däremot att ditt företag säljer skor – ja, då blir detta sökord betydligt tuffare att få synligt på någon av förstasidorna och detta då konkurrensen är så pass stor inom detta område. Här kan det alltså vara läge att använda sig av sökmotoroptimering och anlita en skicklig SEO-tekniker som kan få ditt företag att synas. Hur denne sedan jobbar är olika och det finns mängder av metoder inom sökmotoroptimering som man kan använda sig.

Det som är vanskligt med denna bransch är att spelreglerna hela tiden ändras och att man som SEO-tekniker därför måste vara beredd att det som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon. Exempel på saker inom sökmotoroptimering som fungerade förr om åren var exempelvis att man spammade sidor, att man använde olika färger på texterna så att de inte syntes för läsaren eller att man kopierade andras material. Sådana metoder straffas numera hårt och kan innebära att företaget i fråga helt stängs av från sökmotorn i fråga.

Det viktiga inom sökmotoroptimering är att texter till länkar och annat verkligen är relevanta och att de har något med huvudsidan att göra. Det är nämligen länkar som bygger en sida starkare och skapar mer trafik och om du – som i exemplet ovan – har en butik för handmålade porslinskatter, så är det också viktigt att dina länkar har något med detta att göra. På ett eller annat sätt.  

Sökmotoroptimering är en spännande bransch

Företag inom sökmotoroptimering brukar beskriva branschen som ytterst spännande och detta på grund av det faktum som vi ovan nämnde – nämligen att spelreglerna kan komma att ändras. Man ska här veta att det inte handlar om något olagligt då man talar om sökmotoroptimering utan att det handlar om att få sidor att ranka högre genom att använda sig av specifika ord och detta är något som alla kan göra. Dock så får man absolut bäst resultat om man använder sig av en utbildad SEO-tekniker som vet vad som krävs och som har erfarenhet av branschen.

En viktigt sak gällande sökmotoroptimering handlar om att ha tålamod – att ranka högt på exempelvis Google sker inte på ett ögonblick och detta även om man anlitar en SEO-tekniker för uppdraget. Har man ett företag och väljer detta sätt så måste man alltså räkna med att det kan ta tid innan något händer och man kan således inte förvänta sig att redan efter någon dag ligga högts upp på en förstasida.

18 Aug 2017