Kan man säga nej till att ombilda sin hyresrätt?

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har länge varit vanligt i Stockholm. År 2018 var andelen bostadsrätter i Stockholm i genomsnitt 56%. En mycket hög siffra om man ser till landet i stort, och bara slaget av Uppsala och ett antal kranskommuner till Stockholm. Många som bor i hyresrätt ser en ombildning som ett sätt att komma in på allvar på bostadsmarknaden, och också att kunna tjäna pengar på sin bostad. Bostadsmarknaden har med åren alltmer blivit ett sätt att skaffa sig en pensionsförsäkring och många stockholmare som köpte sina lägenheter för något eller par decennier sedan har tjänat miljontals kronor bara på att bo.

Alla vill inte ombilda

Men alla vill inte göra sig ett klipp, spekulera och köpa och sälja på bostadsmarknaden. De vill bara ha någonstans att bo, till en hyra de har råd med. Att ombilda till varje pris ligger inte för alla, något som blir tydligt när man ser på det faktum att många ombildningar leder till bråk bland hyresgästerna. Påtryckningar och mobbning är, enligt många hyresgäster, vanliga i hus där en del grannar vill ombilda till bostadsrätter och andra vill bo kvar i hyresrätt.

Du har rätt att tacka nej

Att tjäna pengar på bostadsmarknaden och få chansen att bo i bostadsrätt är något som lockar många i Stockholm. Om du bor i ett hyreshus och dina grannar bildar en bostadsrättsförening och kontaktar en ombildningskonsult behöver du dock inte känna att loppet är kört. Ingen kan tvinga dig att köpa din bostad, även om en majoritet av dina grannar vill ombilda och en ombildning kommer till stånd. Kort sagt, du har rätt att säga nej.

Man vill ha med alla på tåget vid ombildning

Du får dock vara beredd på att man kommer att försöka övertala dig. För att få rätt att ombilda behöver femtio procent av de boende i huset ha visat intresse, och vid köpstämman, det möte i föreningen där det slutgiltigt beslutas om man ska köpa loss huset och ombilda till bostadsrätter, behövs en majoritet på två tredjedelar, annars blir det ingen ombildning. Det förekommer också, framför allt på senare år när bostadsmarknaden börjat se osäkrare ut, att de boende röstar nej till ombildningar.

Om du vill fortsätta hyra

Om dina grannar bildar en bostadsrättsförening med hjälp av en ombildningskonsult har du rätt att bo kvar i din lägenhet som hyresgäst, och du hyr då lägenheten av dina grannar. Hyran ska vara densamma och endast höjas om standarden på lägenheten höjs. En standardhöjning ska dessutom vara motiverad och får naturligtvis inte ske bara för att bli av med dig. Om föreningen får dålig ekonomi har de heller ingen rätt att höja hyran för att få in mer pengar. Först när du frivilligt flyttar ut kan föreningen upplåta lägenheten som bostadsrätt på den öppna marknaden.

Välj rätt ombildningskonsult

En bra ombildningskonsult har förståelse för att det finns grannar som vill ha kvar sina hyreskontrakt, och hjälper även dig som inte vill ombilda. En lyckad ombildning är en där alla parter blir nöjda till slut, och grannsämjan fortfarande är intakt. En dålig ombildning å andra sidan är en där grannar, med ombildningskonsultens hjälp, kör över de grannar som inte vill ombilda och där konflikter och bråk uppstår och förgiftar boendemiljön för alla grannar. Även du som är för en ombildning bör ha detta i åtanke när ni ska välja ombildningskonsult i Stockholm.

11 Aug 2019