VILKEN VED ÄR BÄST TILL BRASAN?

På vintern välkomnar de flesta en värmande brasa, eller kanske bara en muntert sprakande liten en för stämningens skull. Men vilken ved är bäst till brasan? Det beror lite på vad man är ute efter för typ av brasa, för olika träslag brinner på olika sätt.

Björkveden är vanligast

Den i särklass vanligaste sortens ved, den som säljs i nät så gott som överallt från närbutiker till bensinstationer, är björkveden. En fördel med den är att den inte sprakar och sprätter iväg gnistor och glöd som kan hamna utanför eldstaden och orsaka brännmärken. En annan fördel med björkveden är att torr näver är lätt att få fyr på. Att få igång en brasa med björkved går snabbt och enkelt, men framför allt är den faktiskt lätt att få tag på.

Fin ved

Vill du ha en brasa som ger rikligt med värme och lämnar efter sig en liten mängd aska kan du med fördel satsa på rönn. Den anses vara den finaste veden, just eftersom den ger ifrån sig mycket värme i förhållande till sin volym. På delad första plats hamnar boken. Bokveden brinner milt och länge och ger ifrån sig mycket värme såväl som en långvarig glödbädd. En nackdel med boken är dock att den är ett tungt träslag, vilket innebär att den måste torka länge innan den är redo att eldas med. Näst på tur står lönnträet, som med sin fina glödbädd anses vara ett så gott som perfekt träslag för ved att elda med. Även asken anses värdefull som ved, men ett minus är att den ofta är svår att klyva.

I kaminen

En fördel med att elda i stängd kamin mot i öppen spis är att du slipper fundera särskilt mycket över gnistbildning och rök. Exempel på ved som kan spraka mycket och därför lämpar sig väl för kaminen är mjuka träslag som gran och tall. Ved från gran brinner fort och ger värme snabbt, och är därför perfekt för att snabbt värma upp ett utkylt utrymme, men tänk på att stänga luckorna till kaminen. Även ek lämpar sig väl för eldning i kamin. Viktigt att veta är ekträ innehåller höga halter av garvsyra som kan orsaka skada på rökgångarna. För att syran ska förbrännas krävs höga temperaturer som uppnås genom torr ved, så tänk på att torka ut ekveden noga innan du eldar med den.

Ved ska vara torr

Avgörande för eldning med alla träslag är att veden ska vara torr. Om veden inte har fått torka ut ordentligt är den svår att få fyr på och kan bilda mycket rök. Ett exempel på trä som kan vara svårt att elda med även om det har fått torka ut är asp, eftersom träet ofta drabbas av en parasit som försvårar eldandet med det.

5 May 2020