Värmepumpar i Stockholm – så mycket kan du sänka dina uppvärmningskostnader

Genom att byta till någon typ av värmepump kan man i Stockholm kraftigt sänka sina uppvärmningskostnader. Men lönar det sig alltid att installera en värmepump?

Det går att kraftigt sänka sina energikostnader genom att installera en värmepump. Hur stora besparingar man gör beror framförallt på vilket energisystem man byter från. Att exempelvis gå från direktverkande el till bergvärme kan göra att man sänker sina energiutgifter med mer än åttio procent. Kombinerar man med energisparande åtgärder som bättre fönster och tilläggsisolering blir besparingen ännu högre.

En värmepump tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i naturen runt huset. Därför är också en värmepump miljövänlig, detta fast att den drivs med el. Många som installerar en värmepump väljer att även sätta upp solceller på taket. På så vis blir värmepumpen helt grön.

Värmepumpar som både kan värma och kyla fastigheten i Stockholm

Med en värmepump kan man både värma och kyla en fastighet. Vilken typ av värmepump man ska ha beror på hur stort behov man har av värme och varmvatten. Till ett flerfamiljshus eller industri brukar det fungera bäst med en bergvärmepump. Men det kan även fungera bra med en luftvärmepump.

Att själv välja rätt värmepump är nästintill omöjligt då det är flera faktorer som man måste väga in. I stället ska man ta hjälp av ett företag som är experter på värmepumpar i Stockholm. Ett seriöst företag kommer alltid på ett kostnadsfritt besök för att ta fram underlag och reda ut vilken värmepump som passar bäst.

1 Oct 2023