Vad säger statistiken om vårdnad

Vårdnad av barn är ett laddat ämne som ofta leder till häftiga diskussioner. Men hur ser verkligheten ut när det handlar om vårdnad av barn efter skilsmässor och separationer. Här går vi igenom hur det ser ut rent statistiskt.

Den vanligaste formen av vårdnad är, föga oväntat, gemensam, 1,6 miljoner barn på bor hemma hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna.

Så här ser det ut för barn som inte har gemensam vårdnad

  • 77 procent av barnen bor hos mamma med ensam vårdnad.
  • 8 procent av barnen bor hos pappa med ensam vårdnad.
  • 15 procent av barnen bor hos någon annan form av vårdnadshavare.

Barn som har ensamstående föräldrar är i mycket stor utsträckning folkbokförda hos sina mödrar. I den siffran ingår dock många som bor växelvis hos sina föräldrar. Enligt en undersökning som genomfördes 2011 bor ungefär en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är samtidigt folkbokförda hos en av föräldrarna, oftast då mamman.

Vidare finns det statistik över vilket antal vårdnadshavare barn har, och vilka typer av konstellationer som är vanligast. Fortfarande är det klart vanligast att barnen bor hemma hos sina ursprungliga föräldrar. Bland de barn som bor hos en vårdnadshavare är det i de allra flesta fall modern, men det är också allt vanligare att barn har två vårdnadshavare, varav en inte är en ursprunglig förälder.

Avståndet har blivit kortare i genomsnitt

Av alla barn under har 18 år är det ungefär 25 procent som har ej sammanboende föräldrar. I dessa fall är det geografiska avståndet mellan föräldrarna av stor betydelse för att barnet ska ha en rimlig möjlighet att träffa båda föräldrarna regelbundet. Kortare avstånd har blivit vanligare på senare år och det är allt färre barn som bor på ett långt avstånd till en av föräldrarna. Möjligheterna för många barn att ha ett smidigt och meningsfullt utbyte med båda föräldrarna. Det skiljer sig dock en hel del beroende på föräldrarnas inkomster. Bland låginkomsttagare är avstånden i genomsnitt något längre.

Färre bor på långt avstånd

 

Statistiken visar i alla fall att en övervägande merpart av barnen har båda föräldrarna/vårdnadshavarna inom 10 kilometers avstånd. Vanligaste avståndet är 0-2 kilometer och en relativt liten andel har en förälder utomlands eller på över 50 kilometers avstånd.
Samarbetssamtal är en viktig åtgärd för föräldrar som är inblandade i en vårdnadstvist. Varje år deltar runt 20 000 föräldrapar/vårdnadshavare i samarbetssamtal anordnade av kommunen.

5 Oct 2017