Vad du kan förvänta dig av en vårdnadstvist

Att skiljas är i sak inte någon större sak. Alla känner förmodligen någon som skiljt sig från sin partner - förmodligen flera stycken som valt att göra så. Då kan man också vittna om att varje skilsmässa dels följer samma mönster och att de dels också blir väldigt olika. Att en skilsmässa följer samma mönster är givet sett till att exempelvis en bodelning måste göras, att betänketiden måste gå ut och att ansökningar måste signeras och skickas in. Det som skiljer en skilsmässa från en annan handlar istället om hur pass goda vänner de som skiljer sig kan vara.

Det är inte ovanligt att en skilsmässa slutar i konflikt; något som i sammanhanget inte är konstigt. Man skiljer sig trots allt av en anledning och det kan därmed vara svårt att hålla samman och uppträda vuxet. Har man, i sammanhanget, tur så handlar konflikten om det ekonomiska och där parterna bråkar om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och hur mycket den ene ska köpa ut den andre för.

“ Jämför man en ekonomisk konflikt i samband med en skilsmässa med en vårdnadstvist så är det en milsvid skillnad. En vårdnadstvist handlar om det käraste man har - sina barn - och det kan ofta bli en långdragen process som påverkar oerhört rent känslomässigt “

En annan konflikt gäller vårdnaden om barnen och jämför man en sådan med en ekonomisk tvist - ja, då förstör man också varför vi ovan tog ganska lätt på bråk om pengar och materiella ting. Skiljer man sig som föräldrar så kommer en gemensam vårdnad om barnet fortfarande vara det som gäller. Även fortsatt kommer föräldrarna att fatta gemensamma juridiska beslut om barnen och man kommer - i var sitt boende - att ge barnen kärlek, trygghet, omvårdnad, kläder och allt annat som hör fostran till.

Samarbetssamtal föregår vårdnadstvisten

Men, i vissa fall ter sig detta omöjligt och där den ene föräldern, av varierande skäl, anser att den andre inte är en lämplig vårdnadshavare. Det som sker då är att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten. Motsätter sig den andre föräldern denna så har man inlett en vårdnadstvist som kommer att avgöras i domstol.

Ett tillägg till detta dock: varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal. Dessa sker för att förhindra att tvisten når domstol. Vid ett samarbetssamtal så kommer de båda föräldrarna - med sina respektive juridiska ombud - sitta ned tillsammans med sakkunnig personal från kommunen i fråga och försöka hitta en lämplig lösning. Samarbetssamtal har en ganska god effekt; i många fall så räcker några sådana för att vårdnadstvisten ska upphöra och där föräldrarna

En vårdnadstvist kan ta lång tid

I vissa fall dock så är samarbetssamtalet bortkastad tid och processen fortlöper för att tilldelas ensam vårdnad. Vi ska direkt säga att det kan ta lång tid innan en vårdnadstvist når sin lösning. Del så måste en omfattande utredning äga rum där bevisning tas fram granskas. Dels så har ofta våra domstolar problem med fullbeläggningar. Som en tredje anledning kan vi nämna överklagan som något som tar tid. Skulle exempelvis mamman tilldelas ensam vårdnad så har pappan rätt att överklaga beslutet - något som leder till att ytterligare tid måste adderas.

Det juridiska ombudet fyller en stor funktion

För många blir det juridiska ombudet man anlitar det stöd som gör att man klarar av en vårdnadstvist. För, det handlar om en process som påverkar fruktansvärt mycket rent psykiskt - det måste man vara beredd på - och juristen blir ofta den axel man behöver luta sig mot då det blåser som värst. Detta utöver att juristen, naturligtvis, tack vare sin profession kan hjälpa till att föra klientens talan, samla in bevis och föra fram dessa inför rätten.

Barnen kan fara illa vid en vårdnadstvist

Tyvärr så drabbas ofta barnen hårdast vid en vårdnadstvist. Många föräldrar blir fartblinda och ser bara till sin egen rätt; upplever man att den forne partnern är en riktigt skitstövel så är det bara så. Man glömmer dock bort att denne även är en pappa/mamma som barnen älskar lika mycket som de älskar en själv.

“ För ett barn så kan en vårdnadstvist ge själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Viktigt är att man talar med sitt barn och ger nödvändig information om vad som pågår - utan att svartmåla den andre föräldern “

Att som barn se sina föräldrar bråka så infekterat som det kan vara vid en vårdnadstvist kan skapa själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Det får man aldrig glömma. Viktigt är att man som förälder är öppen med som försigår och att man hela tiden talar med barnen om vad som händer. Utan att vare sig skuldbelägga eller svartmåla den andre föräldern.

Professionell hjälp kan också vara en bra lösning. Att låta barnen tala med en barnpsykolog kan vara en bra väg - likaså brukar många kommuner i Sverige erbjuda samtal med en kurator samt med barn i liknande situationer. Ett råd är att man även informerar förskolan/skolan om vad som sker. Genom detta kan personalen hålla ögonen på - och informera - om barnet skulle göra någon typ av förändring i sitt sätt att vara och agera.

Hur ser utfallet ut vid en vårdnadstvist?

Från statens sida ser man att gemensam vårdnad är bäst utifrån barnets perspektiv. Man ska dock komma ihåg att varje fall är unikt och behandlas på sådant vis. Finns det starka skäl till ensam vårdnad så kommer dessa att tas i beaktning i allra högsta grad. Det som kan hjälpa är att anlita ett erfaret ombud som kan hjälpa till att samla bevis och föra fram dessa i domstolen. En stor del kostnaden för en sådan täcks ofta av rättsskyddet - något som i många fall finns inkluderat i hemförsäkringen. Om du som förälder är på väg in i en vårdnadstvist så är ett av de viktigaste stegen att välja ett bra juridisk ombud som har god erfarenhet av vårdnadstvister. Då får du bäst möjligheter att vinna.

Vill du fördjupa dig i detta ämne kan vi rekommendera ett besök här.

12 Jan 2018