Vad är arvsrätt?

Då någon person avlider så ska man dela upp alla samlade tillgångar - efter att skulderna räknats av - och där anhöriga ska ärva personen i fråga. De samlade tillgångarna kallas för ett dödsbo och de som är släkt, familj och anhöriga har olika stora arvslotter. Man kan se ett dödsbo som ett aktiebolag där varje aktieägare har olika stora poster och där man också således har rätt att ärva dels i en given ordning och dels också i olika storlek rent procentuellt. En given ordnings om regleras av vår arvsrätt och det är ett system som vi använt - i olika former - i Sverige sedan medeltiden.

Om man tar de stora posterna i vår svenska arvsrätt så innebär det att maka/make ärver först, därefter kommer barn - bröstarvingar - och sedan följer syskon till den avlidne samt föräldrar. Kusiner ärver inte, enligt vår arvsrätt. Det vi kan säga är att man försöker ta hjälp med både boutredning och med uppdelning av densamma.

Det finns jurister som är specialiserade på arvsrätt och genom att anlita en sådan så minskar risken för de missförstånd som kan inträffa. Även om vår arvsrätt är ganska tydlig så finns det - tyvärr - utrymme för att konflikter ska kunna ske och där kan en utbildad jurist vara lösningen för att i framtiden slippa en massa ont blod mellan familjemedlemmar.

Finns ett skrivet testamente?

Det finns en sak som ska påverka arvsrätt ochd en givna arvsordningen. Detta om den avlidne lämnat efter sig ett skrivet testamente. Detta ska dock vara utformat enligt konstens alla regler och det ska vara undertecknad av två stycken - av varandra och till den avlidne oberoende personer. Det går således inte att komma dragande med någon gammal servett och hävda att en slarvig handstil där tillhör den avlidne som testamenterar allt till vederbörande.

Ett skrivet testamente kan heller inte utesluta barnen till en avliden. Som bröstarvinge så har man alltid rätt att få sin arvslott. Vi ska även tipsa om att man som sambo bör skriva ett testamente om man vill att den person man levt med ska ärva. För ett gift par så ärver exempelvis makan med fri förfoganderätt.

Det gäller inte för en sambo som enbart kan ärva det som man gemensamt köpt. Här kan man således - i och med detta - hamna i kläm och just vid detta typ av - vanliga! - förhållande så har vår arvsrätt klara brister. upprätta ett testamente med en jurist och slipp den orättvisan i händelse att någon av er avlider. Alternativet är förstås att gifta er.

Skillnad mellan särkullbarn och bröstarvingar

En skillnad som måste belysas gäller bröstarvingar och barn som räknas som särkullbarn (barn utom äktenskapet eller från ett tidigare förhållande). De senare har rätt att få ut sin arvslott per omgående. Bröstarvingar måste å sin sida vänta då mamman/pappan som fortfarande är kvar i livet har, som vi sa, fri förfoganderätt över arvet.

Mer information om arvsrätt: https://www.arvsrätt.nu.

 

17 Aug 2018