Undvik fuktproblem med dränering i Stockholm

Om du ska bygga hus på en nyinköpt tomt, måste du börja med att undersöka markförhållandena på platsen. Kontakta sedan en firma som utför dränering i Stockholm.

Att få möjlighet att bygga ditt eget hus, är kanske din stora dröm. Men innan du börjar bygga på din tomt finns det mycket att tänka på. Om du ska bygga ett hus med källare, är det viktigt att huset kan hålla sig torrt i flera år framåt. Hur ska det göras? Lite förenklat innebär det att ett dike schaktas ut mellan omkringliggande mark och själva huset.

Idag dräneras hus med moderna metoder. På källarväggar appliceras dräneringsskivor med inbyggda kanaler. I kanalerna leds vatten och fukt ner till de dräneringsrör som ska finnas nere vid husgrunden. Då förhindras att fukt tränger in i huset genom källarväggarna.

Dränering av äldre hus

Att köpa ett äldre hus har många fördelar. Huset kan ligga i ett väl etablerat bostadsområde och oftast är gamla hus byggda av hantverkskunniga yrkesmän. Men det kan finnas ett problem som bör undersökas. Hur mår dräneringen runt huset? Hus som byggdes i mitten 1900-talet blev sällan isolerade med dräneringsskivor. Den produkten var ännu inte uppfunnen.

Ett hus med källare bör inspekteras cirka tio år efter att det blivit färdigställt. En professionell undersökning görs kostnadsfritt av företag som sysslar med dränering i Stockholm. Skulle det finnas tendenser till fuktproblem kan en sådan firma förbättra dräneringen. Det kan innebära att gräva runt huset och att reparera dräneringsrör och montera dränskivor.

18 Apr 2023