Tätning som skyddar mot spridning av brand

Vad många kanske inte vet äbrandisoleringr att rök, giftig gas och vatten är några av dom vanligaste orsakerna till att olycksfall och skador på egendom uppstår i samband med brand. Detta beror främst på dålig brandisolering och tätning, som gör att spridningen av eld och rök snabbt tar sig fram via el-, vatten-, och ventilationssystem. Bradisolering och tätning är förmodligen inte det första man tänker på när det gäller brandsäkerhet men det är oerhört viktigt att se över i alla typer av byggnader.

Undvik spridning

Rök och gaser sprider sig enkelt och snabbt om det inte finns några hinder, och om det finns branddörrar eller brandceller gör dom ingen större nytta om det finns utrymme för luften att sprida sig via kabelstråk eller ventilation. Det är därför viktigt att se över detta noggrant och åtgärda dom brister som finns i hela byggnaden för att ha ett fullgott skydd om en brand skulle vara ett faktum. Det finns många olika leverantörer att välja mellan men dom flesta produkterna fungerar på ett likvärdigt sätt.

Stenull – effektivt skydd

En typ av brandisolering som ger ett fullgott och effektivt skydd är stenullsskivor. Dom är både snabba och enkla att montera och dessutom är materialet stenull miljövänligt. Det är också lätt att ta upp nya hål om kabeldragningar eller annat behöver göras i efterhand, så länge man ser till att täta ordentligt med fogmassa direkt efteråt. Skivorna finns i olika tjocklekar och består av en stenullsmatta som är kompletterad med en svällande brandskyddsfärg, så efter monteringen behöver ingen ytterligare målning göras. Observera dock att olika leverantörer erbjuder olika produkter så man bör alltid läsa instruktionerna noggrant för att försäkra sig om att arbetet med tätningen utförs på rätt sätt.

Avgörande åtgärder

Finns det bra brandisolering och korrekt tätning i en byggnad är det många gånger skillnaden mellan ett tillbud och en ren och skär katastrof. I många fall är den här typen av brandskydd undermåligt och eftersatt vilket leder till många onödiga och stora olyckor. Lyckas man däremot stänga inne branden är det både en billig och effektiv åtgärd som fungerar på alla dygnets timmar. En bra brandisolering kan stå emot brandens lågor i upp till 120 minuter vilket kan rädda stora delar av en byggnad från total förstörelse.

Man ska aldrig se mellan fingrarna när det kommer till brandskydd och viktiga åtgärder. Precis som med brandlarm och annat bör tätningar kontrolleras regelbundet för att man med säkerhet ska veta att det finns ett fungerande skydd. Att se över och åtgärda brister som finns är en billig investering jämfört mot skadorna som kan uppstå till följd av en kraftig brand, och dessutom minimeras risken för spridning så att stora delar av byggnaden kan gå att rädda även om olyckan någon gång skulle vara framme.

Brandisolering.nu/ är ett företag med ett brett utbud tjänser och produkter inom detta område.

 

21 Jun 2019