Systematiskt brandskyddsarbete - ta hjälp med planering

Hur agerar ni i händelse av brand - och hur gör ni för att förebygga en sådan? Ett systematiskt brandskyddsarbete - SBA - är obligatoriskt för alla organisationer i Sverige att upprätta och följa. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man som organisation arbetar förebyggande och att man även upprättar en plan för hur man agerar om det börjar brinna.

Det handlar om att se över såväl tekniska som organisatoriska delar av arbetet. Detta kan man ta professionell hjälp med. Ett företag som arbetar inom brandskydd och brandsäkerhet är ofta medgörliga även då det handlar om systematiskt brandskyddsarbete och kan hjälpa exempelvis ert företag kring hur ni ska tänka i ert arbete med att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Checklista för kontroller

En del av detta handlar om att klargöra vem som bär ansvaret - och för vad. Är det fastighetsägarens uppgift, eller handlar det om att nyttjanderättshavaren eller entreprenören ska ta ansvaret?

En annan fråga handlar om vem som exempelvis ska vara brandskyddsansvarig och vem som ska vara brandskyddskontrollant. Den senare kommer att ha som uppgift att följa upp att allt från exempelvis brandlarm och nödutgångar fungerar som det ska - och där en längre checklista inkluderas och bockas av. En väldigt viktig uppgift.

Hur agerar vi om det börjar brinna?

Det viktiga är att man dels genom systematiskt brandskyddsarbete kan förhindra olyckor och där exempelvis nämnda brandskyddskontrollant kan upptäcka fel och brister som kan åtgärdas innan de förvandlas till problem.

Dels så handlar arbetet även om träning och information. Hur agerar vi som företag om brandlarmet går, var samlas vi, vem ringer räddningstjänsten och hur kan vi evakuera - och räkna in - alla som vistas i lokalerna.

Vid skarpt läge så ska allt detta ske instinktivt och alla ska veta vad som gäller. Systematisk brandskyddsarbete är ett ständigt pågående arbete som aldrig får falla i träda. Det räddar helt enkelt liv.

3 Jan 2023