Svårt att överklaga LVU utan advokat

När socialtjänsten tar beslut om LVU kan det vara bra att ha en advokat som representerar dig. Då låter du juridisk expertis föra din talan mot myndigheterna.

LVU är en förkortning för “Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga” och är en tvångslag. Den inkluderar omhändertagande av barn på grund av exempelvis våld i hemmet, missbruk eller socialt nedbrytande beteende som bland annat prostitution. Lagen aktiveras när inga frivilliga insatser är möjliga.

Precis som många andra lagar är även LVU förenat med en hel del byråkrati. Det går inte för en socialsekreterare att slänga sig med LVU hur som helst, det måste gå igenom rättsliga instanser. Och det går dessutom att överklaga, vilket möjliggör uppdrag för advokater åt de som inte är nöjda med besluten.

Läs om LVU och advokat på nätet

Vill man överklaga ett beslut om LVU är det svårt att göra det på egen hand. Dels för att man kanske inte har kunskapen, men också för att det i många fall är förenat med en emotionell påfrestning som inte alltid lämpar sig när man ska argumentera i rättssalen. Men en advokat skulle kunna föra din talan.

Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av juridisk rådgivning som är mest lämpad. En bra start kan då till exempel vara att googla på “LVU advokat” för att läsa på. Då ges du också möjligheter att ta kontakt med flera advokater, kan förklara ditt ärende och få bättre bilder av vem som bäst kan hjälpa dig i ditt aktuella fall. Läs mer om en LVU-advokat på denna sida: https://www.lvuadvokat.se/ 

6 Mar 2023