Stora och små fettavskiljare

Det är nödvändigt för verksamheter som hanterar livsmedel att installera en fettavskiljare för att skydda avloppssystemet. Företag som installerar dem vet vilken modell som passar bäst.

Man tänker oftast inte på hur mycket fett det blir vid matlagning eftersom det är varmt och därför flytande. När man diskar rinner fettet enkelt ut genom avloppet och försvinner med vattnet.

Problemet börjar när fettet svalnar och stelnar. Då lägger det sig som en hinna i rören. Hinnan växer som en snöboll och till slut kan den börja hindra vattnet från att rinna igenom. Det är då det blir stopp i rören och man måste kontakta en rörmokare.

Har man tur upptäcker man det redan innan det blivit stopp och orsakat översvämning. Översvämningar och vattenskador kan bli svåra och dyrbara att åtgärda. Dessutom kan det göra att verksamheten avstannar. Då är det bättre att investera i en fettavskiljare.

En fettavskiljare tar hand om fettet så att det kan återvinnas

Alla verksamheter som hanterar livsmedel har krav på sig att installera en fettavskiljare. Fettavskiljaren separerar fettet från avloppsvattnet och lagrar det i en tank. När tanken är full kan den köras till en miljöstation för återvinning.

Det återvunna fettet kan användas för att exempelvis tillverka tvål, stearin, målarfärg eller biobränsle. Att använda en fettavskiljare gör alltså att man sparar in på både avloppsrören och miljön.

Företag som installerar fettavskiljare har flera modeller och storlekar att välja mellan. Man kan genom sin erfarenhet och sitt kunnande ge råd om vilken fettavskiljare som passar bäst i olika verksamheter. Mer om fettavskiljare kan du läsa på denna sida: fettavskiljare.org

7 Feb 2022