Skrota bilen rätt i Stockholm

Att skrota bilen på rätt sätt i Stockholm är inte bara viktigt för trafiksäkerheten. Det är också viktigt för miljön att bilen omhändertas på ett bra vis.

Dagligen körs det bilar till bilskrotar över hela landet. Vissa kan ta sig dit för egen maskin och andra fraktas med hjälp av bärgningsbilar. Men varför väljer man att skrota sin bil i Stockholm? Och hur vet man att bilen blir omhändertagen på rätt sätt?

För att få ha ett företag inom bilskrotning, eller bildemontering, så ska man följa föreskrifter för hur bilarna ska tas om hand. Som bilägare är det därför inte så mycket att fundera över, utan det är enbart att anlita någon som har ett företag inom området. Och just det är viktigt. Att verkligen skrota sin bil.

Återvinning genom att skrota bilen

En gång i tiden drog man igång med bilskrotar eftersom bilar annars blev stående på gårdsplaner, i lador eller dumpade någonstans ute i naturen. Det innebar inte enbart en negativ påverkan på miljön utan även en skaderisk för människor och djur. Därför är det viktigt att man väljer att skrota bilen hos en bilskrot, eller bildemontering.

Bilar som skrotas gör oftast det eftersom de inte längre går att reparera, eller är för dyra att laga. Det är bilar som är en trafikfara och kanske även miljöfara. När bilen skrotas så får den ett nytt liv. Delar återbrukas i andra bilar och andra delar på bilen smälts ner och blir till helt nya fordon.

14 Oct 2022