Så kan man komma överens om barns vårdnad, boende och umgägne

Det är alltid sorgligt med skilsmässor. Det finns och har funnits (och kommer alltid att finnas?) de som påstår att det finns lyckliga skilsmässor. Någon som påstod det var ju Abba-Agneta, som skilde sig från Abba-Benny. Något som hon senare tog tillbaka och sa att det inte finns några lyckliga skilsmässor, och att det i själva verket hade varit ganska jobbigt. Så är det ju, hur gärna man än hade velat att det hade varit annorlunda. 

Värre när man skiljer sig och barnen kommer i kläm

Ännu värre är det om det finns barn med i skilsmässan. De har inte ju inte bett om att få oss som föräldrar, ännu mindre har de bett om en skilsmässa, eller konflikter kringe en skilsmässa. När det kommer till barn kan man önska att alla vuxna kring barnen, betedde sig, just det, som vuxna. En vuxen måste kunna se på alla saker från olika synvinklar. Måste kunna bortse från sig själv och ta hänsyn till sitt barns bästa. En vuxen måste kunna kompromissa och hellre ta en oförrätt än att få sin vilja igenom. En vuxen måste kunna tänka på andra och lyfta blicken från sin egen navel. Här kan man önska sig ett och annat och att vuxna slutade tjafsa kring sådant som inte är viktigt. När barn är inblandad i en skilsmässa är det viktigast att se till att barnen skyddas från alla konflikter. Men är det så att någon av föräldrarna misshandlar sitt barn, förgriper sig på det eller skadar barnet på annat sätt, då måste den andra föräldern ingripa och skydda sitt barn.

Anlita en duktig advokat för barns bästa

Ser man att ett barn far illa, bör man polisanmäla den som man misstänker är skyldig till det. Här önskar man att man kunde säga och uppmana folk att anmäla till socialtjänsten om barn far illa, men det kan man inte. Många socialtjänster runt om i landet gör det bara värre för barnen. Bemötandet är väldigt olika. Dessuto oldas det en märklig myt bland socialtjänstemännen som påstår att den som kommer med liknande anklagelser, hittar på. Därför kan man inte komma med lösa anklagelser om varken misshandel eller övergrepp, om du inte har riktiga bevis på det, det vill säga vittnen som är beredda att vittna om vad de har sett, filmer, bilder eller riktiga läkarintyg på misshandel eller övergrepp. Det värsta är att inte ens då är det säkert att socialtjänsten griper in och skyddar barn. Så gå inte till socialtjänsten. Anlita i stället en riktigt duktig advokat som kan arbeta för att polisutredningar kommer till stånd och bevis kommer fram. Läs mer om det på: vårdnadstvist.biz.

25 Jul 2018