Så får du tag på den bästa försvarsadvokaten

Är du misstänkt för brott? Med fängelse i straffskalan? I sådana fall har du i de allra flesta fall rätt att få en försvarsadvokat bekostad med offentliga medel. Om du inte önskar någon särskild advokatbyrå eller advokat, kommer rätten att utse en åt dig. Det finns då en risk att du får någon som har ingen eller väldigt lite erfarenhet med brottmål. Det bästa är om man på förhand har kollat upp en erfaren försvarsadvokat som verkar seriös och som verkligen kan brottmål. Störst urval har man i Stockholm, men genom att göra sin research kan man hitta någon med erfarenhet av det aktuella området i de flesta av landets delar (och då givetvis även utanför Stockholm).

Behöver du ens en försvarsadvokat?

Om du inte är säker på om du behöver en advokat eller inte är det oftast bäst att anlita en. Åtminstone kan du gå på konsultation hos en byrå, vilket i många fall är gratis. Passa då på att berätta om ditt fall och få med så många detaljer du hinner. Dessa gratis konsultationer är ofta relativt korta, så det som ges är inledande vägledning. De kan även säga om fallet faktiskt är något du bör anlita en försvarsadvokat för, eller inte.

Hitta en specialiserad försvarsadvokat

Det finns försvarsadvokater och hela byråer som specialiserar sig mot just brottmål. Som nämnt i inledningen är det bra att på förhand kolla på vilka advokater som har arbetat med mål liknande ditt tidigare. På så vis får du någon med erfarenhet och förhoppnings ett lugn som känns tryggt genom rättsprocessen. De största möjligheterna att hitta en försvarsadvokat som verkligen kan ditt område finns i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Särskilt i Stockholm är möjligheterna goda.

Var inte för snabb med ditt val

Anlita inte någon på en gång utan att verkligen få en känsla för byrån och advokaten. Slå en signal till byrån och fråga om de har en gratis konsultation. I sådana fall kan du sätta dig ner och – utan kostnad – få en känsla för hur de arbetar. Ta hänsyn till egenskaper som du tror är viktiga. Är de bra på att tala? Vilket rykte har de? Hur har tidigare fall sett ut, och hur har utgången blivit? Fundera på vad du tycker är de viktigaste egenskaperna hos en försvarsadvokat och anlita någon som besitter dem. Fråga också vem som ersätter den ordinarie försvarsadvokaten om denne till exempel skulle bli sjuk.

16 Mar 2018