Så blir man en duktig arborist

Funderar du på att arbeta med något som har med trädgård att göra? Om man gillar att jobba utomhus är trädgårdsmästare ett bra yrkesval. Då får man garanterat vara ute mest hela året. De flesta arborister har som mest att göra dock på vårar och somrar. Vissa nederbördssnåla höstar kan även vara bra säsonger att arbeta på.

Fysiskt tungt arbete arbeta som arborist

Att arbeta som arborist innebär ofta ett ganska tungt fysiskt arbete, så det gäller även att vara vältränad så att man inte skadar sig själv i jobbet. Ju mer vältränad man är, desto mindre är risken för arbetsskador. Det är mycket upp och ner för träd, om man arbetar som arborist. Hela meningen med yrket är ju att kunna kapa grenar rätt, fälla träd, få bort stora stubbar och bota sjuka träd. Många gånger får man som arborist åka ut och ställa diagnoser om träd, och lista ut hur länge till träden kommer att hålla eller om man bör ta bort dem. Träd i stadslandskap spelar stor roll, inte bara för utseendets skull, utan också som skydd för fotgängare, skydd mot bränder och som avgränsare mellan väg och park.

Man fick åka till England för utbildning till arborist

Länge fanns det ingen riktig utbildning för blivande arborister. De flesta fick åka till England för att bli arborist. Numera finns det en del privata utbildningar på högskolenivå som ger kunskaper i trädvård. För att komma in på de högskolorna krävs att man har gymnasieutbildning, helst från en utbildning som Naturbruksprogram, inom fordon, redskap, mark eller växternas biologi, växtkunskap.

Framtidsutsikterna som arborist är ganska flytande. Det varierar med andra ord ganska mycket från år till år. Vissa perioder är det brist på arborister, andra är det inte så stort behov av dessa. De perioder när efterfrågan är stor höjs lönerna rejält, som 2014, när medellönen för en arborist gick på över 30.000 kronor i månaden, som föll rejält redan därpå följande år, och som ännu inte i år har åtsrställts till 2014 års nivå.

Så är det att arbeta som arborist i Stockholm

Arbetar man med trädfällning i storstäderna, som i Stockholm till exempel, har man något bättre lön jämfört med arbeta på landsbygden. I storstäderna kan man också arbeta  på de många olika planteringar som finns i diverse stadsträdgårdar, som lärare på gymnasier, eller som egen företagare och ta uppdrag av privatpersoner. Då blir det många grenar och trädfällningar i folks trädgårdar. Om man giller ett arbete med mycket variation gilar man det slags arbetet. Läs mer om trädfällning i Stockholm på: http://www.trädfällningstockholm.se.

25 May 2018