Rekrytera själv eller anlita firma?

Ska man tröska sig igenom bunten med ansökningshandlingar själv? Vet man vad man ska titta efter? Vilka frågor man ska ställa? Hur sålla bort? Eller ska man lämna över jobbet till proffs?

Man kanske redan har provat på processen med att själv sätta ut en jobbannons - bara att formulera den var knepigt. Sen kom det en massa ansökningar, seriösa och oseriösa, på papper och på mail. En del var inte kompletta, en del var som en hel roman. Sen skulle man börja det mödosamma arbetet med att läsa igenom allt, fundera, läsa igen, bestämma sig, ringa eller maila, boka tid, intervjua. Kanske vara osäker på vilka frågor som är relevanta, osäker på svaren etc. Dags att prova ett proffsigare rekryteringssätt. Anlita en firma. Man besparar sig själv en massa arbete och man kan känna sig trygg med folk som kan den här biten.

Fördelar med en rekryteringsfirma

Det finns alltid en fördel med firmor som är specialiserade på det de gör. Är man specialiserad har man ett professionellt förhållningssätt, man har erfarenhet och man har utarbetat fungerande verktyg för ändamålet. Om man är en etablerad firma har man också ett stort kontaktnät. Dessutom har man också gedigen feedback på resultaten, som gör att man kan vässa sina instrument från gång till gång. En professionell rekryteringsfirma sköter jobbet utan att lägga in personliga eller känslomässiga värderingar. Man rekryterar helt enkelt den mest lämpade kandidaten för jobbet. Firman presenterar de bästa förslagen utifrån väl utarbetade urvalsmetoder. Det är bara för dig att plocka din favorit. Man kan vara trygg med att rätt frågor ställts, utvärderingen är gjord från olika synvinklar och referenser har kollats.

Hur går det till?

Man har vid ett möte en genomgång om vad företaget söker, vad det är man behöver. Vilka egenskaper och kompetenser man vill hitta hos en kandidat. Man skapar en profil. Sedan gör rekryterarna en sökning i sina egna databaser efter lämpliga kandidater. Räcker inte det, hjälper man till att utforma en annons, men kan också headhunta traditionellt. Så småningom utvärderas de aktuella svaren. Man tar referenser. Potentiella kandidater presenteras. Sedan gör kunden slutintervjun med den eller de personer som valts ut. Det görs en uppföljning efter avslutad rekrytering. Har man anlitat en firma för den här processen, har man minimerat risken att få in fel person på fel plats. Bara det är en enorm lättnad och dessutom slipper man det tunga arbetet med sökandet.

27 Apr 2020