Proffsiga tak med takläggare i Stockholm

Även de bästa tak blir gamla en dag. Kanske behöver du byta några takpannor under årens lopp men efter ett antal år behöver hela taket ändå bytas. Din takläggare i Stockholm hjälper dig.

En fastighets fasad säger mycket om dess skick sägs det. Kanske är det sant, kanske inte. Vad som är helt säkert är att husets skick kommer att bedömas från utsidan. Ett hus med lossat murbruk eller avskavd färg och med ett mossbelagt tak med sprickor bedöms inte positivt.

Att leva i ett hus med slitet tak med beläggning kan fungera, men någonstans vet ändå alla att ingen tycker att ens hem ser bra ut. Antagligen anser även grannarna att ditt tak drar ner värdet på områdets fastigheter och det är inte heller speciellt kul. Den dag då det är dags att sälja huset vill du definitivt att taket ska se bra ut.

Fråga en takläggare om takets skick

Finns det då reella skäl att anta att takets skick kan skada byggnaden? Jo, faktiskt kan det bli så. Mosspåväxt påverkar ytskiktet på exempelvis takpannor och gör att de kan börja släppa igenom fukt.Takbeläggningen vilar på en träkonstruktion och går problemen långt kan den skadas med mögelpåväxt som följd.

Idag används flera olika typer av beläggning på tak. Traditionella tegelpannor är alltid populära men också betongpannor fungerar väl. Papp och plåt är också vanligt. Vilket som passar din fastighet behöver du rådfråga takläggaren om.

Varför ska takläggare tillfrågas innan takläggning? Ska man inte bara välja det man trivs bäst med? Här kommer två viktiga invändningar som måste beaktas - takets tyngd och takets karaktär.

Olika takmaterial är olika tunga. Är din takstomme avsedd för en typ av material är det inte säkert att den håller för ett tyngre material och då måste det naturligtvis kollas. Vill du byta färg eller material på ditt tak när du bor i detaljplanerat område behöver du faktiskt byggnadslov. Byggnadsnämnden avgör om det tak du vill sätta upp passar ihop med områdets karaktär.

Så går projekt takläggning till

Du har önskemål och en tanke om hur du vill att ditt tak ska se ut. Kontakta din takläggare och firman kommer ut och ser över ditt nuvarande tak. Därefter kommer du att få en offert. Accepterar du den kan arbetet starta snabbt. Du kan givetvis bo kvar hemma under arbetets gång. När ditt nya tak är färdiglagt har du ett snyggt och funktionellt tak i åratal framåt.

30 Sep 2021