OVK-besiktning Stockholm - säkerställ en god inomhusmiljö

Dags för en OVK-besiktning i Stockholm? Många fastighetsägare ser detta som en onödig kostnad och försöker in i det sista att skjuta denna obligatoriska handling på framtiden. Vilket faller på sin egen orimlighet då OVK betyder just Obligatorisk Ventilationskontroll och där man enligt lag - med givna intervaller - måste anlita en extern, licensierad kontrollant som säkerställer att ventilationssystemet i den fastighet man äger håller rätt standard.

Sedan början av 90-talet har vi i Sverige haft en lag som gäller för att de allra flesta byggnader och fastigheter som finns ska erbjuda en god inomhusmiljö. Förslaget om OVK-besiktning antogs i Riksdagen och sedan dess måste man som fastighetsägare med regelbundenhet - beroende på fastighet och på ventilationssystem - boka in en OVK-besiktning.

Syftet är alltså dels att en sådan ska säkerställa en god luftkvalitet i bostäder, på kontor, i skolor och i exempelvis offentliga lokaler. Luften vi andas påverkar hur vi mår. En sämre, stillastående luft leder till sämre koncentration, trötthet och huvudvärk och den kan dessutom leda till exempelvis allergier och astma.

En OVK-besiktning i Stockholm gör skillnad

I och med att vi idag tillbringar mer tid inomhus så blir en OVK-besiktning i Stockholm än viktigare. Den gör att du kan prestera bättre på ditt arbete - och att dina barn kan sköta skolan på ett bättre sätt. Ett annat syfte med en OVK-besiktning i Stockholm handlar om att optimera effekten av ett ventilationssystem och att göra detta utan att luften blir lidande - det leder till att du som fastighetsägare kan spara en massa pengar i energi.

Om något skulle vara fel då? Ja, då får man som fastighetsägare en respit på att ordna detta - och med givna förslag på åtgärder. I många fall så kan företaget man anlitat för en OVK-besiktning i Stockholm utföra även dessa åtgärder och se till att ventilationen börjar fungera på det sätt man har rätt att kräva. Detta förutsätter emellertid också att du tar dig tid att hitta rätt firma för din kommande OVK.

12 Aug 2022