OVK-besiktning ska vara återkommande

Hyresvärdar måste göra OVK-besiktning, koll av ventilationen, med jämna mellanrum. Jobbet utförs av auktoriserade besiktningsmän på ett ventilationsföretag.

En certifierad OVK-besiktning handlar om hälsan och om luften vi andas in i våra hem och lokaler. Om det finns smuts och föroreningar i fläktrör och ventiler, eller om anläggningen inte fungerar ordentligt, kan vi bli sjuka och få huvudvärk. Det ska ske regelbunden OVK-besiktning i offentliga lokaler som exempelvis äldreboenden, skolor och förskolor. I hyreshus och flerfamiljshus är det också lagstadgat. I enfamiljsvillor måste man göra OVK direkt vid nybyggnationen.

OVK-besiktning ger klara besked

Vid en inspektion kontrolleras utrustningen och man rengör fläktrör och byter filter. Man tar prover och proceduren dokumenteras, vilket betyder att OVK-besiktningen ger husägaren klara besked på om något behöver åtgärdas. Anlita en proffsig ventilationsfirma som kan kolla upp din anläggning, så att den håller bra standard. Vi behöver andas ren luft inomhus, inte minst om man har många husdjur, eller vistas den mesta tiden av dygnet inomhus.

Allergiker och folk med luftrörsproblem är mycket hjälpta av en OVK-besiktning, och när ventilationsfirman har åtgärdat felen, kan man visa upp exakt vad som gjorts i huset. Det underlättar när huset ska säljas. Lagstiftarna har tänkt på folkhälsan, och när något är tvunget enligt lag blir det också gjort. Du mår också bättre själv om du låter kontrollera din inomhusluft regelbundet. En ventilationsfirma har kunskap och verktyg för att hålla din anläggning i gott skick, så att alla som bor i huset kan andas så ren luft som möjligt.

7 Mar 2022