Öka säkerheten med en fallskyddsutbildning

En fallskyddsutbildning innebär att du kommer förberedd inför de risker det medför att jobba på hög höjd, som exempelvis på tak. Ska du arbeta ovanför marknivå bör du gå denna utbildning.

Vissa arbeten kräver att man ibland måste ta sig upp en bra bit ovanför marken. Det känns väl okej, eftersom du inte upplever att du är särskilt höjdrädd. Det känns dock lite riskabelt att ge sig upp på ett tak högt ovanför marken, eller att hänga på en vägg för att montera skyltar. Var inte orolig. Om ditt arbete innebär att du utför jobb på hög höjd, kan du nog räkna med att du kommer att bli anmäld till en så kallad fallskyddsutbildning. Oavsett om man känner sig trygg eller ej med att jobba ovanför marken i olika situationer, så är säkerheten A och O. Därför är det viktigt att alla känner till de basala rutinerna vid jobb på hög höjd.

Välj mellan olika typer av fallskyddsutbildning

Vilka är då fördelarna med en fallskyddsutbildning, undrar du kanske. Olyckor vid arbete på hög höjd är tyvärr ganska vanligt och med en komplett fallskyddsutbildning kan du lära dig hur du skapar säkerhet på din arbetsplats. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del, samt ett test, efter vilket du sen får ett intyg att du klarat utbildningen. Ofta kan man välja mellan två typer av utbildningar. Dels basutbildningen i fallskydd och dels en så kallad komplett utbildning. Den senare riktar sig främst till de som kommer att jobba på tak med stödlinor.

15 Mar 2022