När du vill att företaget växer

Är du egen företagare? Du kanske redan har hunnit både rekrytera och ha ett stort företag redan? Du kanske är beredd att låta företaget växa och bli större? Det är många som drabbas av ”växtvärk” när det kommer till att etablera sig på nya marknader, växa i Sverige, eller utomlands.  Hur du ska växa, är ju upp till dig och ditt företag. Men här kommer några förslag på hur du kan göra:

  1. Öppna en ny filial?

Ett sätt att växa geografiskt är att kanske öppna en ny avdelning på ett nytt ställe i Sverige. Antingen sänder du din bästa säljare till det stället som blir ansvarig för det nya kontoret och tar ansvar för marknadsföring och nya kunder. Detta sätt är alltid förenat med en risk. Dels kan satsningen slå helt fel och dina investerade pengar går i sjön.

  1. Öppna för en franchise?

Ett annat sätt och med mycket lägre risker, men inte lika lönsamt, är att lägga ut ditt företag för franchise. Det innebär att någon tar över ditt vinnande koncept, men ansvarar helt själv för marknadsföring, kommunikation och säljarbete. Du får inte så stor möjlighet att påverka företaget utan ger mer support och stöd för att hen ska lyckas i sin verksamhet. Du får en viss procent av den andras vinst, vilket inte ger samma utdelning som om det var ditt företag som etablerade sig på annan ort.

  1. Skaffa en licens på din produkt eller tjänst?

Detta är ett helt riskfritt sätt att ”växa på”, och du får tyvärr bara en liten andel av vad andra tjänar på dina produkter eller tjänster, och det är att ta licens på det som du har utvecklat. Det är inte alltid möjligt, endast om du har en unik produkt eller ett helt unikt arbetssätt som du kan ta en licens på. Då får du ju den delen av kakan när köparen köper licensen av dig.

  1. Köp upp dina konkurrenter?

Detta brukar vara det bästa sättet att växa på, men är otroligt arbetsamt sätt  och tar oerhört mycket tid och pengar. Att köpa upp sina konkurrenter är ett intelligent sätt att växa. På det sättet övertar du din konkurrents kunder och får tillgång till allt det som har varit framgångsrikt för den konkurrenten. Du övertar en befintlig organisation och får kortare sträcka till vinst.

  1. Utveckla dina produkter och tjänster?

Ett annat sätt att växa är att generera fler tjänster, kringtjänster som kan gynna kunden och få den att köpa mer av dig, eller om du säljer varor, se till att sälja fler varor som kunden kan tänkas vilja köpa. Ett sätt att växa lite grann med låg risk. Det allra mest lönsamma är ju att inte hålla dig med något lager alls utan sälja utan lager, då kan du sälja hur många kringprodukter som helst.

  1. Hitta nya marknader?

Att leda ett företag kräver att man har fantasi och uppfinningsförmåga. Och en stor nypa anpassningsförmåga. Om den kundgrupp du har just nu inte köper tillräckligt, kanske du kan vända dig till andra kundgrupper. Det kanske innebär att du måste anpassa produkten så att den blir mer intressant till de andra kundgrupperna. Du kanske måste för packa den på annat sätt och marknadsföras på nytt sätt? Tänk igenom alternativen noga.

  1. Etablera dig utomlands?

Du kanske vill växa utomlands? Detta kan vara ett av de svåraste sätten att växa på, av alla hittills föreslagna sätten. För att kunna växa och etablera sig utomlands krävs exceptionella kunskaper och att du, eller någon i ditt företag har de språkkunskaper som krävs. Har du inte det, googla översättningsbyrå i Stockholm, för mer information.

  1. Bli digital!

Alla som överhuvudtaget vill växa, bör finnas och marknadsföra sig där kunderna är, och numera är det på nätet. De flesta framgångsrika företagen syns numera på alla digitala plattformar. Bill Gates påstod en gång att det finns två typer av företag; de som har en framtid och finns på nätet. Och de som inte har någon framtid alls.

10 Jan 2018