Metroundersökning visade hög popularitet för städhjälp

Hur många är postädaresitiva till städhjälp? Det undersökte tidningen Metro år 2016. Då var det 60 % som såg städhjälp som något positivt. En siffra som mycket väl kan ha ökat sedan dess.

Att anlita städhjälp var inte speciellt populärt eller vanligt innan rutavdraget fanns. Det ansågs för dyrt samtidigt som många ansåg att det inte var ”socialt accepterat”. Många ansåg att det enbart var överklassen som köpte städhjälp.

Men efter rutavdraget har detta minst sagt ändrats. Lägre pris har gjort att fler köpt tjänsten. När fler köper städhjälp ändras även synsättet osv. Att det skett en klar förändring bevisar inte minst en undersökning som Metro presenterade under 2016.

Metro lät undersökningsföretaget Yougove göra en undersökning utifrån hur folk ser på städhjälp och vad man ansåg om denna tjänst. Det visade sig då att 60 % var positiva till tjänsten. Däremot var det inte lika många som faktiskt köpte städhjälpen. Det var 40 % som någon gång köpt en städtjänst och enbart 10 % som köpte städhjälp regelbundet.

Här är en städfirma som erbjuder kompetent och serviceinriktad städhjälp. 

Typisk kund

Undersökningen visade även vilka som främst beställde städhjälp. Det handlade främst om familjer som har två arbetande vuxna och samtidigt har barn i hushållet. Man köper därmed hjälpen för att få livspusslet att gå ihop lite bättre.

En annan stor grupp är äldre. De har kanske tiden att städa men inte orken och lusten. En del äldre kan till och med ha privat städhjälp som ett komplement till den hemtjänst som de kan ha rätt till. Men hemtjänst är en begränsad tjänst och ger enbart städning ett visst antal gånger per vecka m.m. Här kan ibland anhöriga välja att komplettera genom att beställa städhjälp som stöd. Det kan även gälla inför storstädningar och andra städtjänster som hemtjänsten inte står för.

Orsakerna är alltså olika. Men likheten är att synen på städhjälp helt klart har förändrats och att det idag ses mer accepterat än tidigare.

Om Metro:

Metro är en gratistidning som har sitt huvudkontor i Stockholm. Tidningen kan hittas i behållare vid Stockholms tunnelbanestationer och på större promenadgator. Affärsidén är att tidningen ska kunna läsas på 20 minuter och är därmed en kortfattad nyhetstidning som kan läsas på pendeln eller tåget på väg till jobb, träning osv. Tidningen ges, utöver i Stockholm, ut i flera svenska städer och i totalt 23 länder. Men räknar med ca 18 miljoner läsare varje dag vilket gör tidningen till den största internationella tidningen.

10 Oct 2018