Korta utbildningar som leder till jobb

Det finns många yrken att välja mellan idag, och det kan vara svårt att bestämma sig för ett. Om man inte har något särskilt intresse som kan bli ett jobb är det många som väljer att se till lön och arbetsmarknad. Hur ser egentligen konkurrensen om jobben ut? Och vilka löner kan man få? 

En annan faktor som givetvis väger in är utbildningen. Många drar sig för att gå en lång utbildning på 5 år. Det finns betydligt kortare utbildningar som fortfarande ger en bra lön och, med ganska hög säkerhet, goda möjligheter till en anställning. 

Yrkesutbildningar

För den som vill ha en snabb och enkel väg in till yrkeslivet – ofta med en helt okej lön – är en yrkesutbildning ett alternativ. Utbildningarna är sällan längre än ett till två år och handlar ofta om kompetens som har en mycket hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är främst jobb som kan fås genom yrkesutbildningar som listas här nedan, men betänk att det kan finnas många olika vägar till dessa arbeten. 

Takläggare

Konkurrensen om jobben för takläggare är idag mycket låg. Inte bara i storstadsregionerna, utan även i större städer som Uppsala och Jönköping exempelvis. Endast i två län anses arbetsmarknaden för takläggare vara i balans – i Jämtland och Gotland. 

Det finns flera sätt man kan tillskansa dig den kunskap som krävs för att arbeta som takläggare. Vanligt är att man får sin grundutbildning redan på gymnasiet inom bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktningen mot husbyggnad. Efter avlagd examen söker man lärlingsanställning hos ett privat företag liknande denna takläggare i Uppsala för att till slut få sitt yrkesbevis. 

Lokförare

Arbetet som lokförare är något som lockar många. Om man inte är intresserad av tåg, kan man glädjas åt en hyfsad lön och en god arbetsmarknad. Konkurrensen om jobben är liten i så gott som hela landet, med undantag för ett par län (Uppsala bland annat, där Arbetsförmedlingen inte har gjort någon prognos). Mycket talar dock för att konkurrenssituationen i Uppsala inte bör skilja sig väsentligt från den i angränsande län. 

På fem års sikt tror man att arbetsmarknaden är i balans. På ett års sikt finns mycket låg konkurrens om jobben. Går man en YH-utbildning tar det inte längre än just ett år för att kunna börja jobba. Pluggar man 60 veckor i heltid har man de kunskaper som krävs för att få börja jobba. 

Lastbilsförare

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är mycket god, åtminstone vad gäller konkurrensen om jobben. Den anses nämligen vara liten i en förkrossande stor del av landets län (större län som Stockholm, Göteborg och Uppsala inkluderat). I endast ett fåtal län bedöms konkurrensen vara ”liten” (snarare än ”mycket liten” som i övriga län). Dessa är bland annat Gotland och Norrbotten. 

Många börjar redan på gymnasiet och går då Fordons- och transportprogrammet. Det finns dock goda möjligheter att som vuxen börja arbeta som lastbilsförare. Vägar dit är till exempel genom en arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

20 Jun 2018