Konkurs - så går det till

Hur fungerar egentligen en konkurs? Att ordet har en negativ laddning är en självklarhet och de allra flesta är också medvetna om att ett företag som går i konkurs kommer att sluta att existera. Men, vad beror en konkurs på, hur går den till och vem kan sätta företag i konkurs? Vi tittar lite närmare på allt detta i denna text.

En konkurs inleds då ett företag inte längre kan betala skulder till exempelvis långivare, investerare, myndigheter eller leverantörer. Har man mer skulder än vad man har inkomster och tillgångar - och har detta under en längre tid - så befinner man sig på ett ekonomiskt obestånd. Vilket innebär att man som företag kan tvingas ansöka om konkurs och där denna ansökan lämnas in till Tingsrätten som startar en utredning och tillsätter en konkursförvaltare.

Även borgenärer kan sätta företag i konkurs. Om man exempelvis som leverantör ser att ett företag inte betalat sina skulder så kan man också sätta detta företag i konkurs och lämna in en ansökan om detta hos Tingsrätten. Givetvis handlar det då också om en längre utredning då detta scenario annars skulle kunna sättas i system och användas av konkurrenter i syfte att misskreditera och smutskasta. Här kan det ta flera månader innan Tingsrätten fattar ett beslut.

Konkursförvaltaren börjar jobba

Tingsrätten utser en konkursförvaltare i samband med att ett företag ansöker om konkurs. Dennes uppgift är att ta kontroll över företagets tillgångar, upprätta en bouppteckning och utreda kring huruvida det finns en möjlighet att driva företaget - eller delar av det - vidare i en annan tappning och form. Ett annat viktigt steg är att tillsammans med firmatecknaren avlägga en bouppteckningsed - detta sker vid ett så kallat Edgångssammanträde.

Borgenärerna då, kan de glömma att få pengar om en konkurs sker? Inte riktigt. En viktig del i arbetet som en konkursförvaltare utför handlar om att sälja alla tillgångar vidare. De pengar som inbringas vid dessa försäljningar kommer sedan att delas ut - i en given ordning - till borgenärerna.

16 Jun 2022