Jobba med bygg i Uppsala

Uppsala är en växande stadgolv. Precis som i fallet med Stockholm och många andra svenska städer har det här drivit på byggkonjunkturen rejält under en tid. Det har helt enkelt inte byggts i en takt som efterfrågan kräver. Även om mer balans på bostadsmarknaden har börjat råda under senare tid, finns det fortfarande en stark efterfrågan på kompetens inom bygg och anläggning. Det gäller inte bara för nybyggnationer – utan också för service, reparationer och renoveringar ute i allmänna lokaler och hos privatpersoner. Till exempel kan du troligtvis hitta jobb inom golvslipning, VVS eller el i Uppsala.

Infrastruktur byggs

Att uppsalaborna blir fler är givetvis en drivande faktor i efterfrågan på personal inom bygg och anläggning. Förutom att nya fastigheter behöver byggas, sätter det även fart på utbyggnationer av stadens infrastruktur. Hit hör bland annat vägar och kollektivtrafiken.

Samtidigt som efterfrågan är hög, vittnar arbetsgivare i Uppsala om att de har svårt att hitta arbetskraft till lediga positioner i företagen. Det här får givetvis som följd att en ljus arbetsmarknad är att vänta för den som vill jobba inom bygg och anläggning i Uppsala.

Exempel på yrken och konkurrens om jobben

Det är få stora yrken inom bygg och anläggning som det råder liten efterfrågan på i Uppsala. Snarare, enligt Arbetsförmedlingen, finns det ”goda jobbmöjligheter” för många byggyrken.

Hit hör till exempel:

  • Arbetar inte sällan vid nybyggnationer och gjuter former. Ser till att betongen hamnar på sin rätta plats.

  • Målare. För att bli målare krävs lärlingstid, vilket brukar gå att hitta hos privata företag.

  • VVS-montörer. Efterfrågan på VVS-montörer är god i hela landet, och så även i Uppsala. Den som är nyutbildad kan dock märka att det är svårt att hitta lärlingsanställning.

Ovan är enbart tre yrken. Det finns mångdubbelt fler som det råder hög efterfrågan på, så som ingenjörer, värmepumpstekniker, murare, snickare och takmontörer.

Osäkert hur golvslipningsbranschen ser ut

Alla dessa yrken är relativt stora. Hur det ser ut för mindre yrken – golvslipning till exempel – framgår inte av Arbetsförmedlingens siffror. Den som eftersöker lite mindre yrken, så som golvslipning, gör kanske bäst i att själva söka på nätet och se om det finns arbetsgivare som anställer.

Mer information om golvslipning och andra yrken finns här.

Ett yrke inom bygg och anläggning där det råder medelgoda jobbmöjligheter, är grovarbetare. I övrigt kan man nischa sig ganska fritt inom området och fortfarande vänta sig en ljus arbetsmarknad, med stor sannolikhet. Generellt kan man säga att yrken som inte kräver någon utbildning söks av många, och det råder således högre konkurrens om dessa jobb. Hit hör just grovarbetare, rivningsarbetare och till viss del kanske jobb inom golvslipning. Som exempelvis betongarbetare, målare eller VVS-montör behöver man ha genomgått en lärlingsperiod.

 

6 Nov 2018