Höga betyg till markisföretagen i Nacka

Ett sätt att undvika de företag markisersom ger dålig service är att använda Reco.se. En sida där konsumenter kan lämna omdömen om de företag de anlitat vilket gör att andra personer kan läsa och få en bild av hur företaget jobbar. När de elva företag som säljer markiser i, eller omkring, Nacka granskades visade resultatet att man överlag har mycket hög kvalité och service.

Av de 11 företagen i Nacka som listas på Reco är det 7 som fått omdömen. Av dessa är det 6 som har mer än 50 omdömen. Det är en fördel att det finns relativt många omdömen eftersom det visar ett tydligare genomsnittsbetyg. Är det enbart 5 - 6 omdömen kan ett uselt omdöme påverka medelbetyget alldeles för mycket.

Med betyg på 4,5 – 5

Att som företagare få 4 av 5 i betyg på Reco.se är mycket bra. Det gör att fler konsumenter kommer välja detta företag efter en kontroll på omdömessidan. Samtliga sex företag som hade över 50 betyg hade antingen 4,5 eller 5 i medelbetyg vilket alltså är extremt bra.

Service och bemötande väger tyngst

När de omdömen som lämnats granskas framgår även vad det är som kunderna framförallt är nöjda med. En del nämner att företaget haft en ”konkurrenskraftig prisbild” på deras markiser men det är förhållande vis få som nämner priset som en orsak till det höga betyget. Det är istället god service och trevligt bemötande som återkommer i de allra flesta omdömen.

Detta är även något som dessa företag kan ta med sig i internutbildning och kundbemötande. Att kunna ge smidig och god service och ett uppskattat bemötande väger otroligt tungt i hur kunden uppfattar ett företag. Detta egentligen oavsett om det köp av markiser eller om man anlitar en snickare. Man förväntar sig att markiserna ska sättas upp och att allt ska fungera. Men med extra god service höjs betyget.

Automatiserad insamling gör att vissa står utan

Även om det var 7 företag med ett flertal omdömen så var det även 4 utan ett enda omdöme. När de övriga hade över 50 omdömen var det vissa helt utan. Det kan därmed se ut som att en del av de återförsäljarna som säljer markiser i Nacka inte haft några nöjda kunder. Men det handlar snarare om hur företagen jobbar mot synlighet på Reco.

Bredvid varje omdöme så framgår det hur det har samlats in. På de flesta står det ”Insamlat av företaget” vilket därmed betyder de skickat ut ett mail efter utfört arbete där kunden extremt enkelt har kunnat lämna betyg och omdöme. Ett effektivt sätt att få in många omdömen vilket i längden kan vara en konkurrensfördel. Detta åtminstone om kunderna söker på just Reco innan de bestämmer sig för var markisen ska köpas in. Mer info om markiser i Nacka. 

12 Apr 2019