Fram för att fler får arbete via RUT

Som man och feminist (javisst) tycker jag liksom många andra män med mig, att det är bra med RUT-tjänster och att folk (kvinnor) får arbete med något som de kan och behärskar göra. Det har i många år sagts att det är mest behov av folk som har hög utbildning. Det är ju lite svårt när samtidigt bildningsnivån sjunker i vårt land – titta bara på vart Sverige lägger sig i PISA-mätning efter PISA-mätning (Programme for International Student Assessment) där man utvärderar hur landet 15-åringar klarar prov i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Sverige har av tradition haft en hög utbildningsnivå, men nivån har dessvärre sjunkit den senaste tiden.

Vi har stort behov av högutbildad arbetskraft

Behovet av arbetskraftsinvandring av högutbildade sägs vara stor, samtidigt som utbildningsnivån sjunker, ökar behovet av arbeten som inte kräver så hög utbildning, vilket är fallet när vi kommer till några av de tjänster som man kan göra skatteavdrag för; tvättning, hemstädning, flytthjälp, barnpassning och så vidare.

Sedan är det en del unga människor som är ganska skoltrötta när de går ut gymnasiet. Då kan det vara bra för dem at kunna ta ett arbete som inte kräver så hög utbildning och arbeta med det ett tag. Då om inte förr, lär de sig vikten av att studera och lära sig ett mer kvalificerat yrke.

Många kan vidareutbilda sig eller byta yrke mitt i livet

Vi har ju en bra studiesituation i Sverige som tillåter till och med 50-åringar att studera och ta studielån. Det är också bra av de anledningar att vi lever allt längre , är friskare än generationer innan oss. Det innebär att det är få som vill stanna kvar inom samma yrke under hela sin yrkesverksamma tid. Då kan behovet uppstå ”mitt l livet” att man vill byta yrke och göra något helt annat.

RUT-tjänsterna innebär win-win-situation

Och för dem som har möjlighet att utnyttja några av tjänsterna inom RUT, är det bara bra. Barnfamiljerna får hjälp med barnpassning, hemstädning och tvättning, flytthjälp, eller vad det nu är. Vi har en ”win-win” situation som har gett en skjuts ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Dessa tjänsteföretag växer som svampar i skogen. Bara i Malmö kan man välja mellan över 350 städbolag för sin hemstädning i Malmö. I Stockholm  kan du välja på över 2.000 och i Göteborg över 5000. Dessa städbolag har ju möjligheten att inte bara anställa skoltrötta ungdomar, utan även de många invandrare och flyktingar som kom sedan inbördeskriget i Syrien och andra krigshärdar.

14 May 2018