För- och nackdelar med elektriska lås

Vi lever ju i ett samhälle som alltmer är beroende av elektricitet till det mesta. Många saker blir ju väldigt bekväma med elektriska funktioner och sådant. Spisarna blir varma snabbare med elektricitet, liksom ungnarna, maten blir snabbare varm med en mikrovågsugn. Våra hissar går på el, liksom våra datorer (om det inte har ett fulladdat batteri).

Snart går alla våra bilar på el också. På företagen går dörrar på el. Skulle man till sist inte få elektricitet, är det många företag som inte skulle fungera alls. Då kan man inte alls komma in då mågna dörrar är elektriska. Man kan inte komma upp om hissen inte fungerar, man kommer inte in genom dörren, man kan inte starta datorn, eller tända lampan. Skulle elen gå skulle man få stanna hemma, i mörkret. Man skulle inte kunna laga mat, lyssna på radion, eller TV:n.

Elen gör vårt samhälle sårbart

Tyvärr blir vårt samhälle väldigt sårbart om allt ska gå på el. Skulle något hända, säg en fientlig stat eller terrorister som skulle vilja skada det svenska samhället, skulle det egentligen räcka med att de bombade några elkraftverk, så skulle hela det svenska samhället kollapsa på några få veckor. När man tänker på det, borde man ju göra något åt det, så att vi inte längre har ett samhälle som endast fungerar med hjälp av el. Då borde vi skaffa oss spisar som går på annat än el, kyl och frysar som kan fungera utan el. När det elektriska samhället växte fram, hade man parallellt vedspisar, jordkällare och sådant som inte gick på el. Idag har vedspisarna försvunnit, jordkällare är det knappt någon som vet hur man bygger längre.

Man kan ha både och i stället för i stället för

På samma sätt är det med låsen och dörrarna. Det går ju inte att ha dörrar som enbart öppnar och stängs med el och lås som går på el. Vi kanske ska ha både och; både dörrar som går upp och som stängs manuellt, och lås som man kan öppna och stänga dörrarna manuellt och som inte bara går på el. Eller hur? Ta kontakt med en låssmed som kan komma och installera både och hemma hos dig. Det är väldigt bekvämt med ett elektriskt lås, som man inte behöver någon nyckel till. Men det kan vara bra att behålla någon dörr, som fortfarande är manuell och som du kan använda ifall att elen går. Då ska man inte behöva vara beroende av elen för att komma in.

2 Sep 2018