Fastighetsskötsel med engagemang i Stockholm

Seriös fastighetsskötsel innebär mer än att bara sopa trappuppgången. Ett företag som utför fastighetsskötsel i Stockholm har punktlighet, ärlighet, serviceanda och ansvar som ledord.

När man anlitar ett seriöst och ansvarstagande företag att utföra fastighetsskötsel i Stockholm får man ett väl utfört arbete och en samarbetspartner. Det är inte bara den regelbundna skötseln man får utförd, utan man kan också få hjälp med att planera för de mer långsiktiga åtgärderna som en fastighet behöver. Oavsett om man är privat hyresvärd eller medlem i en bostadsrättsförenings styrelse underlättar det om man får hjälp med förvaltningen.

Den praktiska och löpande skötseln av fastigheten utförs av en fastighetsskötare i Stockholm med ett brett nätverk av duktiga hantverkare till sitt förfogande. Snöröjning, sopning och skötsel av grönytor sköts av fasta entreprenörer, och för målnings-, VVS- och elarbeten har man utbildade hantverkare med de rätta certifikaten.

En fastighetsskötare lär känna fastigheten och vet vad som behövs

Fastighetsskötaren är den tekniker som lär känna fastigheten och har det övergripande ansvaret för skötseln. Genom regelbundna ronderingar ser man också vad som kommer att behöva göras ur ett långsiktigt perspektiv. Man upprättar en drift- och underhållsplan som underlättar vid budgetering.

En välskött fastighet med stabil ekonomi blir attraktiv och stiger i värde. Därför är det en god investering att låta ett företag som utför fastighetsskötsel ta över förvaltningen. För en bostadsrättsförening blir det ett stöd vid styrelse- och årsmöten att ha en utomstående representant som ger råd om skötsel, underhåll och budget. En välskött fastighet skapar också trivsel och trygghet för de boende.

17 Mar 2022