Familjerätt – ett stort område inom juridiken

Den samling lagar som handlar om våra familjeförhållanden, som makar, barn och föräldrar, brukar kallas för Familjerätt. Familjerätt är ett brett område inom juridiken, och även om en advokat profilerar sig som kunnig inom familjerätt så har han eller hon oftast ett eller ett par specialområden  där hen är extra kunnig och erfaren.

De områden som anses ligga inom familjerätten är lagar om parförhållanden och upplösning av dessa, bodelning, arvsrätt och barnfrågor.

Föräldrabalken

Föräldrabalken är en lag som handlar om det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn. Lagen har sexton kapitel och det föräldrar vanligen kommer i kontakt med är kapitel sex, som handlar om vårdnad och umgänge. Vid frågor om vårdnads- och umgängestvister kan det vara bra att sätta sig in  i paragraferna i detta kapitel. Andra kapitel handlar till exempel om fastställande av faderskap, adoption, underhållsskyldighet med mera.

Hamnar du i en vårdnadstvist med din före detta partner är det av största vikt att du anlitar en advokat med bra koll på föräldrabalkens sjätte kapitel och dessutom handfast erfarenhet av vårdnadsmål.

Ärvdabalken

Denna lag behandlar allt som har med arv att göra, det vill säga vilken rätt efterlevande har till arv och hur stor del av arvet olika efterlevande har rätt till. Förskott på arv, hur ett testamente bör upprättas, hur det ska tolkas, bouppteckning, hantering av skulder och annat är saker som en advokat specialiserad inom arvsrätt har koll på.

Äktenskapsbalken

Alla som gifter sig vill inte tänka på de juridiska aspekterna av att bo tillsammans som gifta, något som de kan komma att ångra den dag de eventuellt skiljer sig.

Vilka juridiska förhållanden som gäller mellan makar regleras i äktenskapsbalken. Vad har makar för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra? Hur ärver de varandra? Vad bör man tänka på inför en skilsmässa? Fråga en advokat som är expert på äktenskapsjuridik.

Sambolagen och lagen om registrerat partnerskap

Att vara sambo skiljer sig från att vara gift, vilket många som lever i samboförhållanden blir varse först när man separerar eller någon av parterna dör. Som sambor kan det vara bra att sätta sig in i sambolagen, till exempel om man vill att ens sambo ska ärva en efter att man dör. Det finns flera advokater som är specialiserade på de juridiska aspekterna av samboförhållanden.

Advokatbyrå med inriktning på familjerätt

När du har en fråga kring juridik ur ett privat, familjemässigt perspektiv, som har med dina barn, din partner eller någon släkting att göra, är det till en advokatbyrå specialiserad på familjerätt du ska vända dig. Det finns många byråer som inriktar sig på enbart familjerätt, eftersom det är ett såpass stort område inom juridiken. Salmi Partners är en byrå som jobbar med såväl familjerätt som andra juridiska områden.

16 Apr 2019