Etiska dilemman i fokus för kameraövervakning

På många platser finns kameror som övervakar människors rörelsemönster och handlingar. Somliga menar att övervakningen inger en trygghet. Andra hävdar att de kränker integriteten.

Alla har nog lagt märke till att många väljer att sätta en bit tejp över webbkameran på sina laptopdatorer. Anledningen? Troligtvis att man vill undvika att bli spionerad på genom kameran när man minst anar det. Att de övervakningsmöjligheterna finns lades fram svart på vitt bland annat när Edward Snowden från NSA blåste i sin visselpipa 2013. Snowden lade fram dokumentation på massiv övervakning av olika aktörer från den amerikanska myndigheten. Man vill förstås inte bli spionerad på eller övervakad. Det är en fråga om personlig integritet.

Ändå tycks vi kunna acceptera kameraövervakning i offentligheten. Många gator, torg och andra offentliga platser är kameraövervakade. Kollektivtrafiken är utrustad med kameror som fångar varenda passagerare på bild. En del har till och med kameror uppsatta framför sina hus och tomter för att dels avskräcka, men också fånga eventuella inkräktare på bild om de väl skulle trotsa övervakningen. Hur kommer det sig att vi accepterar att bli övervakade av de kamerorna?

Brottsförebyggande övervakning

En del argumenterar för att kamerabevakning exempelvis på stan är befogad eftersom det inger en trygghet. Blir man filmad borde väl brotten minska om man riskerar att bli identifierad och att åka fast? I somliga fall stämmer det säkert. Tar man en titt på vägarna saktar de flesta bilister till exempel ned när de kör förbi en fartkamera.

En del påstår att kamerorna inte ens behöver vara igång för att avskräcka från att begå brott. Teorin härstammar från filosofen Jeremy Benthams skisser över 1700-talets fängelser. Från cellerna kunde fångarna betrakta ett fångvaktartorn. Ur deras synvinkel framgick det inte om tornet var bemannat. Men bara risken att det skulle kunna vara det avskräckte fångarna från att ställa till trubbel.

Övervakning kräver stort ansvarstagande

Kameraövervakning handlar alltid om att väga ett värde mot ett annat. Att fånga brott på bild och video har kunnat identifiera många brottslingar som tack vare kamerabevakningen kunnat gripas av polis och fällts för brott. De rättsliga fördelarna med att kunna styrka bevisning med rörlig bild är förstås odiskutabel.

Samtidigt måste också kameraövervakningen grundas på etiska överväganden kring människors personliga integritet. Det är viktigt att informationen som fångas på bild inte används i dolda eller onda syften. Dessutom bör, och ska, de som filmas också informeras om att kameraövervakning äger rum. Läs mer om kameraövervakning på denna hemsida: https://larmkraft.se

17 Oct 2020