Digitaliseringen innebär möjligheter för distansundervisning

Det blir allt vanligare att både jobba och studera hemifrån. Många kurser går online och du kan ta del av kompetenshöjande utbildning på distans. Distansutbudet har aldrig varit större.

Distansutbildning är egentligen inget nytt fenomen och universitet, högskolor och andra lärosäten har under lång tid erbjudit sina studenter och kursdeltagare att ta del av utbildning online. Däremot ställdes distansundervisningen på sin spets och dess omfattning blev rikstäckande på helt ny nivå när Corona-vågen svepte över Sverige under våren 2020. Regeringen gick ut med rekommendationer om att all undervisning på gymnasiet samt universitet och högskolor skulle ske på distans för att minska smittspridningen. Samtidigt uppmanades många att jobba hemifrån och tog tillfället i akt. Nya rutiner skapades där man skötte det mesta just hemifrån. Och då ökade också efterfrågan på att kunna utbilda sig på distans. Både för att undvika att smittas och smitta andra med Covid-19, men också för att det helt enkelt blivit det moderna sättet att utbilda sig på.

Stor frihet och flexibilitet

Idag, år 2020, har vi också kommit så pass långt i tekniken att distansutbildning är möjligt att bedriva utan att behöva tumma på undervisningskvalitén. Verktyg för distansundervisning som Skype, Teams och Zoom med flera innebär att man smidigt kan kommunicera både med video, ljud och text och även dela vandras skärmar så att det blir som en riktig föreläsning.

Att utbilda sig på distans innebär en enorm frihet. Du behöver inte känna att du måste vara på en särskild plats annat än framför din dator eller telefon vid ett visst tillfälle. Du kan med andra ord befinna dig hemma, i sommarstugan eller på resa samtidigt som du är tillgänglig att ta del av undervisningen.

Långväga utbildning i ditt hem

Distansutbildningens flexibilitet har också andra fördelar. Eftersom du kan ta del av utbildningen var du än är, så länge du har tillgång till internet i princip, innebär det också att du kan gå utbildningar som annars vore praktiskt omöjliga att ta del av. Nu kan du till exempel gå en kurs som erbjuds vid ett universitet i andra änden av landet utan att behöva lämna ditt liv och flytta till orten i fråga.

Digitaliseringen är ett faktum och blir bara starkare, snabbare, flexiblare och mer funktionell. Vi har knappast än sett det sista av distansutbildning som fortsätter växa i takt med efterfrågan. Att utbilda sig på distans är framtidens sätt att lära sig.

17 Sep 2020