Den snabba vägen till körkortet

Ett körkort innebär frihet och detta oavsett om man ser till sin personliga livsstil eller till yrkeslivet. Gällande det sistnämnda så är det nämligen så att väldigt många jobb ställer krav på att man har körkort och att man av den anledningen bör ha ett sådant; även om man inte kör bil i sin vardag. Att ta körkort är dock en process som tar ganska lång tid och det är just den långa tiden som avskräcker många. Man måste övningsköra, man behöver lära sig trafikregler och man måste kunna behärska samtliga väglag och väder och för att lära sig detta så måste man – naturligtvis – öva.

Generellt sett så kan man säga att man har som bäst chans att ta sitt körkort om man sätter igång direkt vid sexton års-ålder att övningsköra och studera teori; på så sätt så kan man nämligen direkt ta kortet den dag man fyller 18 år.

Vi säger detta även med en annan sak i åtanke och detta handlar om att man har betydligt mindre tid ju äldre man blir. Vid 18-års ålder så har man nämligen ganska mycket fritid; man går i gymnasiet, man bor hemma hos föräldrarna och man kan således lägga ner ganska många timmar på att förbereda sig för att klara de moment som ett körkort kräver. Är man äldre – ja, då kommer plötsligt arbete, familj och andra intressen in i bilden och stjäl den tid man behöver för att klara av att ta sitt körkort. Det är på grund av detta lätt att falla in i en slags lunk och tyst acceptera det faktum att man inte får köra bil; något som man inte behöver göra.

Det finns nämligen andra sätt att ta körkort än att övningsköra tillsammans med sina föräldrar eller anmäla sig till en trafikskola för att köra några kvällar utspridda på en månad. I dagsläget kan man nämligen istället anmäla sig till en intensivkurs och på en komprimerad tid lära sig det som krävs. Bor man exempelvis i Stockholm så är en intensivkurs ett perfekt sätt att snabbt, prisvärt och effektivt ta körkort och detta utan att det behöver påverka det övriga livet så mycket.

Så här kan en intensivkurs se ut

Vi kan här ge ett exempel på hur detta kan se ut och vi säger att det handlar om en ung tjej i Stockholm - 25 år – som arbetar på ett kontor. Hon saknar körkort och detta är ett hinder för hennes vidare avancemang inom företaget; för att klättra till nästa nivå så krävs det att hon har en rosa lapp då den tjänsten kräver en del resor både inom- och från Stockholm.

Hon väljer här att chansa och bestämmer sig för en intensivkurs; en utbildning vars längd baseras på hennes förkunskaper. Då dessa är väldigt begränsade så kommer denna intensivkurs i Stockholm att pågå i tre veckor och tjejen tar ut semester för denna period. Här kommer hon att under tre veckors tid få lära sig alla moment som krävs för att få köra bil – både i teorin och i praktiken. Tillsammans med en utbildad trafiklärare kommer hon successivt att lära sig allt ifrån att backa runt hörn, köra på landsväg och i rondell och hon kommer teoretisk att studera vilka regler- samt skyltar som gäller.

Resultatet? Efter tre veckors intensivkurs i Stockholm klarar hon både teoriprov, halkbana och uppkörning och kan återvända till jobbet där en ny tjänst väntar på henne – en tjänst som innehåller väldigt många bilburna resor med henne bakom ratten.

8 Sep 2017