Brandskydd kan rädda ditt liv

I Sverige är det nästan 100 personer som avlider i bostadsbränder varje år. Det är bra att vara beredd om det börjar brinna hemma, här får du nyttiga tips på utrustning du bör ha hemma.

Brand i hemmet är något som alla kan råka ut för. Det finns alltid en risk, speciellt under julhelgen och andra tillfällen där man har obevakade levande ljus eller någon glömmer maten som bränner vid på spisen. Det gäller att agera snabbt om brand uppstår. Ett helt rum kan antändas bara inom några minuter. Därför måste du ha huvudet kallt.

Utrustning du måste ha hemma

Den bästa förebyggande åtgärden är att ha en brandvarnare hemma. Det ska finnas en på varje våning. Helst i taket i sovrummet. Den kan rädda ditt liv vid en brand. Många dör inte av själva branden, utan av den giftiga röken. Brandvarnaren reagerar just på röken som kommer in i rummet. Skaffa en pulverbrandsläckare på minst 6 kg med handtag. Pulver är allsidig och fungerar både mot bränder orsakade av elfel och bränder i köket. Ha brandsläckaren nära köket, det är nämligen där de flesta bränder startar. Ha gärna en brandfilt till hands nära spisen i köket. Det kan vara bra ifall någon får på sig brinnande vätskor, som exempelvis upphettad olja som kan sätta eld på kläderna. Du kan även använda brandfilten för att släcka ner en brinnande stekpanna. Filten passar bättre för sådana mindre bränder, än brandsläckaren som smutsar ner hela området.

Om det börjar att brinna

Agera enligt principen Rädda, Varna, Larma och Släck. Rädda de personer som är i fara, utan att du utsätter dig själv för för stora risker. Varna alla dem som kan hotas av branden, till exempel grannskapet, Larma genom att ringa 112, även om du tror att elden släcktes. Det är nämligen bättre att brandmän kan kontrollera att det verkligen är släckt. Du kan försöka släcka en mindre brand själv. Det är mycket viktigt att du riktar brandsläckaren rätt. Rikta den inte mot lågorna, utan under lågorna, då blir släckningen effektivare. Om du inte kan kontrollera elden med din brandsläckare. Spring ut från rummet som brinner och stäng dörren, så att branden inte sprider sig alltför snabbt till andra delar av bostaden. Om det brinner i trapphuset, gå då aldrig ut dit, eftersom du kan kvävas av röken. Sist men inte minst, se till att du har en gällande hemförsäkring som täcker skador orsakade av brand. Vi tipsar att läsa mer om brandskydd på denna webbsida: https://www.brandskydd.nu/

16 May 2020