Bra att veta för den med utländsk partner

Här kan du läsa värdefulla tips om hur man smidigt kommer in i svenska samhället. Fakta om Migrationsverket, SFI i Stockholm och mera.

Bra att veta för den med utländsk partner

Har du en utländsk partner som funderar på att flytta med dig till Sverige? Det är mycket man behöver tänka på vid en sådan flytt. Om din partner har ett utomeuropeiskt medborgarskap kan det vara nödvändigt för hen att ansöka om uppehållstillstånd innan hen reser eller flyttar till Sverige. Det är olika typer av ansökningar beroende på om du och din partner är gifta eller ej. Även om man är gift så måste man ansöka om uppehållstillstånd via Migrationsverket. Ansökningsprocessen är ganska komplicerad och innebär bland annat att ni kommer få göra en intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Lära sig svenska

När din partner flyttat till Sverige så är det mycket värt för den personen att lära sig svenska. Även om de flesta svenskar pratar god engelska så kommer man inte in i samhället på samma sätt om man inte pratar svenska. Många arbeten och utbildningar kräver att man pratar svenska. Vill man till exempel starta ett eget företag är det nästan omöjligt om man inte behärskar svenska.

SFI, som är en förkortning av svenska för invandrare, finns i hela landet och erbjuder kurser i svenska språket samt även kunskap om hur det svenska samhället fungerar i stort samt information om svenska traditioner och seder. Det finns SFI i Stockholm och i alla stora städer i Sverige.

Rasism i Sverige

De flesta svenskar är öppensinnad och relativt fördomsfria men det finns en strukturell rasism som framförallt drabbar de med rasifierat utseende och namn som skiljer sig från klassiskt svenska. Det kan vara bra att informera din partner om att det finns den här typen av svårigheter i Sverige och vad det kan innebära för hen. Diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet är olagligt i Sverige men det händer hela tiden ändå och kan vara mycket svårt att bevisa.

Annars är Sverige ett mycket bra land att bo i. Det finns en mycket utvecklad välfärd med kostnadsfria skolor, sjukhus och äldrevård som alla svenskar kan ta del av. Sverige är inte drabbat av korruption i så hög utsträckning. Det är en relativt rättssäker demokrati.

Att få vänner i Sverige

Det kan vara svårt för någon som inte är svensk att få vänner i Sverige då svenskar generellt är blyga och reserverade. SFI är ett bra ställe att hitta vänner då många där i samma situation som du. Många svenskar är engagerade i föreningar och umgås genom sina intressen. Ett bra sätt att få svenska vänner är därför att gå en kvällskurs inom ett ämne som intresserar din partner.

2 Mar 2022