Bilskrot som köper bilar i Trollhättan

Meningen med en bilskrot är att den ska kunna ta emot och ta hand om bilar som inte går att sälja på annat sätt så att de inte ska bli stående och läcka gifter i naturen eller runt om i Trollhättan.

En bilskrot fyller många funktioner, men den viktigaste är att de miljöfarliga ämnen som finns i alla bilar tas om hand. När man ska skrota bilen i Trollhättan kan man antingen komma dit med bilen eller så hämtar de den mot en viss avgift. Eftersom man inte får lov att köra en avregistrerad eller obesiktigad bil till skroten själv hämtas många bilar upp.

När bilen kommer till en auktoriserad bilskrot töms den på oljor och drivmedel. När det är gjort kan man få ett skrotningsintyg som visar att man inte längre äger bilen. Därefter påbörjas demonteringen av fordonet.

Man får betalt när man skrotar på en auktoriserad bilskrot i Trollhättan

Eftersom det finns metaller som går att smälta ner och återanvända så finns det ändå ett visst värde hos en skrotad bil. Dessutom finns det reservdelar som man kan sälja. Därför får man 1500 – 2000 kronor när man lämnar bilen till en bilskrot.

Genom att återanvända de metaller som finns i bilen och ta hand om bilbatteri och andra giftiga produkter, gör en bilskrot en stor insats för miljön. Jordens resurser sparas och naturen belastas inte med oljor, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen. För många innebär det också en besparing att kunna köpa begagnade reservdelar från en bilskrot i Trollhättan.

14 Mar 2022