Bilen är till salu! Vad gör du?

Bilförsäljning kan göras privat eller via en förmedlare. Nackdelen med en förmedlare är att det finns en del oseriösa som bör undvikas. En privatförsäljning kräver dock förberedelser.

Bilen ska säljas och den utvalda vägen är att göra det privat. Vad sker? Bland det första och viktigaste är att upprätta ett köpeavtal skrivet i enlighet med vad du som säljaren och köparen har kommit överens om. Viktigt är att informera köparen om kända fel samt vilken utrustning, som medföljer. Köparen måste uppmanas att undersöka bilen innan kontraktet skrivs på, gärna hos en auktoriserad verkstad. Det är en bra idé att ha med detta som klausul i kontraktet för säkerhets skull. Kontraktet ska finns i två lika exemplar. Observera att det är av stor vikt att veta vem bilen säljs till. Därför bör en legitimation begärs. Be även om att få köparens personnummer och adress. De enda som kan antecknas som ägare i Vägtrafikregistret är personer med svenskt personnummer och en fast adress i Sverige. Välj därför helst en sådan som en framtida bilköpare.

Viktigt om betalningen

Bilen ska lämnas till köparen endast om betalningen är slutförd och absolut inte före. Juristerna avfärdar all form av betalning privatpersoner emellan, däremot är det bra att välja en banktransfer eller postväxel. Idag förekommer det tyvärr en del bedrägerier med utländska checkar, något som du bör vara uppmärksam mot. Det börjar med att en utländsk köpare visar intresse för bilen. I samband med det skickas en utländsk check på ett belopp som är högre än det avtalade priset. Mellanskillnaden ska täcka kostnader för transport. Problemet här är att checken kan vara falsk. Det bästa att göra i det här fallet är att kontrollera checkens äkthet innan bilen skickas iväg.

Försäljning genomen förmedlare

Det andra sättet att genomföra en bilförsäljning är genom en förmedlare. Fördelen med den metoden är att säljaren slipper tänka på köpeavtal, kontroller, ägarbyte och dylikt då detta görs av förmedlaren själv. Nackdelen är att det idag finns en del oseriösa aktörer som kan lura en. Givetvis, är inte alla opålitliga men det är bra att ha den trenden i åtanke. Rekommendationen lyder att alltid kontrollera förmedlaren med största möjliga noggrannhet. Referenser och bakgrund ska undersökas innan du går vidare till själva affären. Förmedlaren är en näringsidkare vilket leder till att konsumentköplagens regler inte gäller vid försäljningen. Detta betyder att försäljaren bär ett större ansvar gentemot köparen jämfört med en privat försäljning. Om du funderar på att sälja bilen så tipsar vi denna hemsida: https://www.säljabilstockholm.se

28 May 2020