Att göra ett garage välkomnande

Ett garage är sällan en välkomnande miljö i grund och botten. Det är ju inte ett vardagsrum utan ett tryggt ställe för att parkera bilar. Icke desto mindre behöver det vara rent och snyggt.

Ett garage kan vara det ställe där du som husägare staplar allt du inte ha plats för på annat håll. Vad det än innehåller så inte brukar det vara bilar. Men det kan också vara en plats där ett mycket stort antal bilar parkeras under kortare perioder. Då talar vi om de parkeringshus som vanligen finns i omedelbar närhet av köpcentrum och andra offentliga anläggningar. Trots att det passerar ett stort antal människor och en stor mängd bilar under en dag i sådana garage ger de ofta ett ödsligt intryck. Ibland blir intrycket vagt skrämmande. Det är en plats man passerar och snabbt skyndar sig iväg från.

Trygghet och en ren miljö

Att hålla ett garage av någorlunda storlek rent och snyggt är oftast en stor utmaning. Stora delar av dygnet finns det bilar och människor i ständig rörelse. Bilarna står för ganska mycket smuts och människorna bidrar med skräp och nedsmutsning även de. Hur fungerar det då med garagestädning? Till att börja med handlar det om rätt maskiner tillsammans med rätt inställning. Olja och annan smuts tas bort. Papperskorgar måste tömmas och annat skräp ska bort. Belysningen måste fungera. Graffiti må vara intressant, men parkeringshus är i regel inte den rätta platsen för sådant. När garagestädningen fungerar ska garaget kännas rent och välkomnande trots all betong.

18 Nov 2020