Asbest ska man inte riva själv

Ska ni renovera och behöver hjälp med att få bort farligt asbest? Asbest användes flitigt förr i tiden i olika byggmaterial och kan exempelvis finnas både bakom kakel och under plastmattor.

Asbest har fantastiska egenskaper och är väldigt isolerande både för kyla och oljud, samtidigt som det är billigt att framställa. Under framförallt sextio och sjuttiotalet använde man asbest i olika byggmaterial som kakelfogar, färg, isolering och i eternitplattor. Men nuförtiden vet vi att det är farligt och kan leda till allvarliga sjukdomar, som exempelvis lungcancer. Så länge man inte rör asbest är den inte farlig. Men ska man renovera och slita ut gamla plastmattor, isolering med mera, kan partiklar frigöras i luften som är farliga att andas in. Därför bör man ta hjälp av en professionell saneringsfirma om man ska riva ut asbest.

En saneringsfirma kan göra bostaden beboelig igen

Inför en asbestsanering måste man alltid följa särskilda regler och föreskrifter så att varken de som utför saneringen eller omgivningen tar skada. Partiklar får inte frigöras, utan saneringen måste ske kontrollerat och materialet förpackas väl förslutet och märkas upp. Det är inte vem som helst som får utföra en asbestsanering, utan det behövs särskilda tillstånd för detta. Vill man ha hjälp med sanering i Linköping så ska man kontakta ett par olika företag och be om offerter för att sedan kunna jämföra priser. Många av företagen kan också erbjuda annan sanering av bostäder, som exempelvis efter långvarig rökning, djur eller annan långvarig vanvård.

12 Dec 2020