Alla har rätt att ansöka om hemtjänst

Det är tur att vi har hemtjänst i Sverige. Hemtjänsten är en service som ger äldre möjlighet att bo kvar i sitt gamla trygga hus eller lägenhet när de blir äldre och behöver hjälp för att klara vardagen. Hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med matlagning, tvätt, städning och andra hushållsgöromål. Men det finns också en social aspekt av hemtjänsten. Många äldre i Stockholm upplever att de blir begränsade i sitt sociala liv. För många är hemtjänstbesöken den enda återkommande sociala kontakten, när vänner dött och barn och barnbarn kanske flyttat till annan ort.

Att ansöka om hemtjänst i Stockholm

Alla har rätt att ansöka om hemtjänst och att få sin ansökan behandlad av en biståndsbedömare. Hemtjänsten är en del av äldreomsorgen och du ansöker om hemtjänst via Stockholm stads äldreomsorgsenhet. För att få hemtjänst krävs att du inte själv kan tillgodose dina behov inom ett eller flera områden. Att inte kunna städa, tvätta eller laga mat är alla goda anledningar till att bli beviljad hemtjänst.

Det enda sättet att få reda på om du har rätt till hemtjänst är att ansöka om det. När du skickat in din ansökan behandlas den av en biståndshandläggare, som du får träffa och berätta om din situation. Om du blir beviljad hemtjänst får du även veta i vilken utsträckning du har rätt att få hjälp och med vilka sysslor. Det kan röra sig om allt från hjälp med att tvätta en gång i veckan, till dagligen besök där även social tid räknats in. Om dina behov anses alltför stora för att tillgodoses i hemmet kan du i stället bli beviljad plats på äldreboende.

Rätt att välja hemtjänst

Du har rätt att själv välja leverantör av hemtjänsten. Det finns kommunala alternativ och ett flertal privata aktörer. Vad som är bäst är inte alltid lätt att veta. Hos vissa företag är personalen under hård tidspress, medan det ser bättre ut hos andra. Om du är missnöjd med din hemtjänst har du så klart alltid rätt att byta leverantör.

Du kan överklaga beslutet

Det är inte alla som blir beviljade hemtjänst, men det går alltid att överklaga beslutet till socialtjänsten, som kan ompröva beslutet eller skicka vidare det till förvaltningsrätten för bedömning. De allra flesta som ansöker om hemtjänst får den dock beviljad när deras situation blivit utredd. Varje år får ungefär 20 000 personer hemtjänst i olika utsträckning hemtjänst i Stockholm. Intressant att notera är att det faktiskt är dubbelt så många kvinnor som män som har hemtjänst. Detta har sin naturliga orsak att kvinnor oftast överlever sina makar och generellt når en högre ålder än män.

Hemtjänst är en viktig samhällsservice

Systemet med hemtjänst är något vi ska vara rädda om. För tiotusentals stockholmare är den dagligen en hjälp och bidrar till möjligheten att bo kvar på sin hemadress längre. Det ger en högre livskvalitet och är en källa till glädje att kunna bo kvar i sin bostad och i den omgivning man känner sig trygg.

 

5 Oct 2019