Akuttandläkare - om olyckan är framme

De flesta av oss har någon gång upplevt tandvärk. några av oss har kanske även haft oturen att slå ut en- elle flera tänder som en följd av en olycka eller som en följd av idrottande. Olyckor händer - men det som skiljer dentala sådana mot andra är att det dels gör extremt ont och att smärtan i fråga inte går att koppla bort.

Dels så får man även - som drabbad - vara beredd på att det kan komma att kosta några kronor för att bli kvitt smärtan. Vi kommer här att bortse från idrottsliga olyckor då man - vid sådana - är försäkrad av den lag man tillhör: där kan du besöka en akut tandläkare utan att betala någonting.

Skulle du dock exempelvis bita av en tand, tappa en plomb, se en lagning lossan eller på något annat sätt drabbas av extrem smärta i munnen så finns det några saker att tänka på gällande en akuttandläkare. Vi kan säga att du bor i Stockholm och att du biter av en framtand - något som ger dig en obeskrivlig smärta som du knappt kan hantera. Då detta sker på en lördag så måste du besöka en akuttandläkare i Stockholm. Det här behöver du veta om en sådan:

  • Priset Varierar beroende på vilken mottagning du besöker. Tandläkare har så kallad fri prissättning, något som innebär att deras tjänster och kostnaden för dessa skiljer sig ganska markant dem emellan. Det gäller även en akuttandläkare. Rent generellt så kan vi säga att det kommer att bli dyrare att besöka en sådan än vad du är van vid från din ordinarie tandläkare - ofta finns ett påslag vid akuta fall.
  • Försäkringskassan Även om du har ont så bör du se ifall denne akuttandläkare är knuten till Försäkringskassan och till branschorganisationen kallad Privattandläkarna. Det senare indikerar att alla lagar och regler följs samt att den vård du får också är korrekt utförd - av legitimerad personal. Att man är knutna till Försäkringskassan innebär att du kan ta del av högkostnadsskydd och tandvårdsbidrag. Om inte - ja, då utgår dessa förmåner.
  • Öppettider Du kommer att kunna få den hjälp du behöver - oavsett när olyckan sker. Sena kvällar eller helgdagar spelar ingen roll - en akuttandläkare finns där oavsett. Det som är bra med stockholm är att flera mottagningar anammat behovet som finns; man vet att en olycka kan ske när som helst och sätter därför av speciella tider där du som drabbad kan få den hjälp du behöver
  • Problem? Ett besök hos en akuttandläkare innebär ofta att du ska bli kvitt den smärta du känner. Slår du ut en tand så handlar det ofta om en provisorisk lösning som får sitta fram till dess att din ordinarie tandläkare löser problemet mer permanent. Skulle problem uppstå så kan du klaga hos kliniken eller ta saken vidare till IVO (inspektionen av vård och omsorg). Du kan även lämna klagomål hos Privattandläkarna som har speciella nämnder som behandlar liknande ärenden. Det förutsätter dock, naturligtvis, att denne akuttandläkare är knuten till branschorganet i fråga.
11 Apr 2018