Advokat Uppsala – vad bör du veta?

Att vara advokat i Uppsala är krävande. För att kunna arbeta som advokat ska man ha en 5-årig, avslutat advokatutbildning från svenskt universitet eller högskola samt praktik i minst 3 år.

Vad bör du veta om en advokat i Uppsala? Egentligen ska man inte behöva kontrollera mycket utan endast försäkra sig om att advokaten har den rätta kompetensen inom ens egen fråga. En advokat kan arbeta med allt från familjefrågor till uppdrag som handlar om affärsmål eller asylsökande personer från forna länder. Givetvis ska en advokat även vara specialiserat i det utvalda området för att kunna bidra på ett kvalitativt sätt, därför väljer många studerande att profilera sig inom en viss typ av juridiska frågor.

advokat pekar på papper som ska skrivas på

Olika områden inom advokatyrket

Följande områden finns det att välja mellan:

- Brottmål – arbetar som försvarare eller åklagare för personer som begått brott

- Handelsrätt – arbetar med företag och affärsrätt

- Arbetsrätt – arbetar med arbetsfrågor såsom arbetskontrakt och dylikt

- Asylrätt – omfattar mänskliga rättigheter och rätten till människor att få stanna i Sverige när de flytt sina egna länder

- Miljörätt – behandlar miljöfrågor både för privatpersoner och företag

- Försäkringar – all form av försäkring kräver en viss juridisk hjälp

- Familjerätt – innehåller äktenskapsförord, testamente, skilsmässor m.fl.

Som sagt väljer de flesta advokater att specialisera sig inom ett område. Självklart, finns det yrkesmän som bedriver en allmän praktik som kan i princip ge dig råd inom de flesta juridiska aspekterna men även där anlitas det advokater med särskild kompetens inom delar av yrket.

Advokatyrket är tufft och krävande

Långt ifrån alla kan bli advokater. För det första krävs det att man har väldigt höga gymnasiebetyg för att komma in på Juristlinjen i Sverige, detta gäller oavsett vilket universitet eller högskola du väljer. Juristlinjen finns det i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå för att nämna några. Juristutbildningen varar 5 år och är en av de tuffaste efter läkarutbildningen. Materialet är svårt att ta in och examen är också tuffa. Ens väg mot att bli advokat börjar alltså redan på gymnasiet där man verkligen får kämpa för bra betyg. Efter en avslutad högskoleutbildning ska den blivande advokaten arbeta som biträdande jurist i minst 3 år. Detta kan göras på en jurist-, eller advokatbyrå. Då advokat är en skyddad titel måste personen i fråga godkännas av Advokatsamfundet. Efter avslutat praktik ansöks det om inträde i samfundet. Om ansökan blir beviljad får man kalla sig för advokat och fortsätta att utöva yrket.

29 Feb 2020