6 saker som fastighetsägare bör göra

Är man fastighetsägare innebär ägandet ett stort ansvar för hela fastigheten. Det innebär att du har ansvaret för att:

  1. Det inte regnar in genom taket – taket bör vara intakt och bör finnas i en bra kondition
  2. Att inomhusluften och miljön är bra och syresatt
  3. Att inredningen har alla delar som behövs för att någon ska kunna bo i den; kök och sanitet
  4. Att den som hyr en lägenhet i fastigheten har någonstans att slänga sina sopor
  5. Att hyresgästen har tillgång till rent vatten
  6. Att allmänna utrymmen blir underhållna

Om fastigheten har gamla rör

Vet man om att fastigheten har gamla rör, bör de antingen bytas ut, eller få en ny yta inuti för en längre hållbarhet. Vattenrör och ledningar håller olika länge beroende vilket material de är gjorda av. Gamla rör är ofta gjorda av rostfritt stål eller av koppar. Riktigt gamla rör kan vara tillverkade i gjutjärn, medan moderna rör ofta är gjorda i plaster som PE (polyeten) , PEX, PVC (polyvinylklorid), PP (polypropen)  ABS-plast. Alla dessa material kan bli gamla och kan behöva bytas ut. Något som inte alls är konstigt utan del av ett större underhållningsarbete vilket är viktigt att sköta om man är en fastighetsägare och som kan ske hyr ut lägenheter som andra har till sina bostäder.

Har man riktigt gamla rör som gjutjärnsrör, märker man att de blir gamla och behöver bytas ut när vattnet tar smak av de gamla gjutjärnen. Som bekant är det bättre att byta ut dem än att få en vattenskada. Vattenskador på en fastighet ger stora skador då vatten i väggar, tak eller golv måste bytas ut för att inte det ska bli röta och stora fuktskador. I alla fuktskador trivs fuktsporer och mögel kan få fäste. Det i sin tur att hyresgästernas hälsa kan äventyras. 

Så vet du att rören måste åtgärdas

Märker man att till exempel ventiler börjar bli gamla och läcker, kan det vara tecken på att det är dags att byta ut rör. Om du misstänker att dina rör i fastigheten inte är bra eller är på väg att rosta, spricka eller  kan läcka vatten kan du anlita ett VVS-företag som går in i rören med en kamera och kontrollerar rörens status. Då får du bilder på hur rören ser ut inuti. När du sedan ser hur rören ser ut har du sedan två val, eller egentligen tre alternativ;

  1. Fortsätta som förut och fortsätta använda rören som de är utan att göra något och fortstätta hoppas på det bästa
  2. Riva ut alla gamla rör och installera nya rör. Då måste du riva ut allt där rören går i din fastighet. Det kan innebära att hantverkare river ut hela badrum och kök. Sedan behöver du installera nys badrum och kök.
  3. Du kan göra en relining på dina rör. Det innebär att VVS-hantverkarna gör en ny yta inuti rören. Då behöver du inte riva ut och lägga nya rör. Du fortsätter använda samma rör men har då fått en ny insida på rören. Det kostar mindre, och du har inte behövt lägga in nya rör.

Bor man i Stockholm är det mcyket lättare att hitta ett VVS-företag som själva annonserar att de arbetar med relining. På mellanstora orter som Karlstad, eller Örebro finns inga VVS-företag som marknadsför sig med att de arbetar med relining. I Stockholm och i Göteborg finns ett tio-tal. Bäst är att googla relining Stockholm, om du letar efter ett företag som arbetar med relining. Du byter naturligtvis ut Stockholm med den ort där du bor.

8 May 2018