Taurnet

Sida 2

Anlita alltid en elektriker

3 jun 2018

Det finns stora risker med att hantera elektricitet - det är de flesta medvetna om och agerar därför korrekt i den mån att man anlitar en elektriker. Vid minsta osäkerhet kring vad man som lekman får- och inte får göra så är det alltid bättre att ringa en behörig elektriker snarare än att chansa. Tyvärr så förolyckas varje år ganska många personer som en direkt följd av en stöt som kommer av olika kopplingar, installationer och dragning av elektricitet.

Det har även ökat och detta på grund av att fler och fler väljer att renovera hemma. Många tänker att man kan spara pengar genom att på egen hand koppla in exempelvis golvvärme eller sätta spotlights i taket i samband med en hemmarenovering i exempelvis badrummet. Det gör man sällan.

Inte nog med att man utsätter sig själv för ren livsfara så finns det även en ekonomisk risk. För, vad händer omd et börjar brinna i ditt hus i Stockholm som en konsekvens av att du satt dina spotlights direkt i en regel som blivit överhettad och fattat eld?

Ditt försäkringsbolag kommer att starta en utredning och framgår det att att du gjort jobbet - ja, då kommer heller ingen ersättning att betalas ut. Och - vi drar det hela ett varv till.

Genomför en elbesiktning innan köpet

Det är inte ovanligt att man som säljare av en bostad i Stockholm vill sticka ut och skilja sig från den stora mängden av nya objekt som dagligen läggs ut på exempelvis Hemnet. Ett sätt att göra så handlar om att renovera och göra fins. Det är också bra - men som köpare så måste man vara medveten om att många av dessa renoveringar har genomförts av A) säljaren själv och B) av företag vars behörighet definitivt kan ifrågasättas.

Då det kommer till el så kan det vara svårt att i efterhand hävda dolt fel om du efter en tid i bostaden upptäcker problem. Detta trots att du haft en besiktningsman vid din sida. En besiktningsman granskar nämligen det som han ser och för detta till protokollet. Elsystemet kommer inte att granskas på samma noggranna sätt som husets konstruktion.

Det säkraste sättet att säkerställa att alla installationer och elsystemet fungerar är att ha en behörig elektriker vid sin sida innan man skriver kontraktet. Vi skulle även vilja slå ett slag för att man genomför en rörinspektion. På samma sätt som en elektriker kan komma att rädda dig från en dålig affär så kan en VVS-firma göra detsamma.

Med tanke på huspriserna i Stockholm och kostnaden för vattenskador och skador som kan komma av undermåliga installationer så är det definitivt värt att lägga några extra kronor på en behörig elektriker och en VVS-firma för att göra en säker affär. Detta alltså utöver den besiktningsman som alltid ska anlitas.

Här finns en elfirma att anlita: https://www.elektrikerstockholm.biz.

En besiktningsman ger säkrare husköp

2 jun 2018

Du tar en risk då du köper ett hus. En risk som dels handlar o det rent sociala - hur kommer jag att trivas, kommer allt att gå bra, hur är grannarna och så vidare. Den risken brukar inte vara så hög. I de allra flesta fall så faller allt väl ut och man acklimatiserar sig både till området ochd en nya bostaden på kort tid.

Skulle man inte göra det - ja, då hänger det ofta ihop med den andra risken man tar vid ett husköp: att huset inte håller den kvalitet man förväntat sig. Tyvärr är detta inte alls ovanligt. En kort tid efter inflytt så börjar man se att saker och ting inte alls fungerar, man kanske ser att det finns fuktskador i källaren eller på vinden, man kanske upptäcker att vitvarorna är trasiga och att det luktar konstigt i badrummet.

Saker som är allvarliga och som ger en fadd smak till hela det nya livet i bostaden i fråga. Många säger att man har rätt att hävda dolda fel i dessa lägen och att man i och med detta kan förvänta sig ersättning från säljaren.

Riktigt så enkelt är det inte. Dolda fel är nämligen sådana som inte är förväntade och som inte kunnat upptäckas av en certifierad besiktningsman. Man räknar även på ålder då det kommer till begreppet dolda fel. Köper du en villa i Stockholm som byggdes under 60-talet och där man aldrig bytt stammar så borde du haft ett framtida stambyte som en del i din planering. Detsamma gäller exempelvis taket. Ett äldre hus förväntas ha fel - ett nyare sådant ska däremot inte ha det.

Rörmokare och elektriker som ytterligare säkerhet

Nyckelordet ovan är besiktningsmannen. Det är dennes jobb som kan förhindra dig från en dålig affär - eller som kan ge dig ett bättre pris - och det är definitivt en post som ska skrivas in i budgeten. Utan en besiktningsman så är det i stort sett omöjligt att kunna hävda dolda fel i efterhand.

Vi tycker även att man ska betala för två andra yrkesmän i samband med ett husköp: elektriker och rörmokare. En besiktningsman kontrollerar nämligen allting okulärt - det han inte ser (eller kommer åt) kommer inte att granskas.

Hur ska du då veta vilket skick stammarna är i eller vilket typ av elsystem som finns? Det kan en rörmokare och en elektriker hjälpa dig med. En rörmokare kan genomföra en inspektion av rör och ledningar (med moderna verktyg; det tar ungefär en halv dag) och en elektriker kan granska elsystem samt kopplingar och olika installationer.

Visst, det kommer att kosta några kronor extra. Men, när ska du annars lägga dessa pengar om inte vid den största (förmodligen) affären du kommer att göra i ditt liv? Gör ett säkert köp!

Mer infohttp://www.stockholmsrörmokare.se/

Så blir man en duktig arborist

25 maj 2018

Funderar du på att arbeta med något som har med trädgård att göra? Om man gillar att jobba utomhus är trädgårdsmästare ett bra yrkesval. Då får man garanterat vara ute mest hela året. De flesta arborister har som mest att göra dock på vårar och somrar. Vissa nederbördssnåla höstar kan även vara bra säsonger att arbeta på.

Fysiskt tungt arbete arbeta som arborist

Att arbeta som arborist innebär ofta ett ganska tungt fysiskt arbete, så det gäller även att vara vältränad så att man inte skadar sig själv i jobbet. Ju mer vältränad man är, desto mindre är risken för arbetsskador. Det är mycket upp och ner för träd, om man arbetar som arborist. Hela meningen med yrket är ju att kunna kapa grenar rätt, fälla träd, få bort stora stubbar och bota sjuka träd. Många gånger får man som arborist åka ut och ställa diagnoser om träd, och lista ut hur länge till träden kommer att hålla eller om man bör ta bort dem. Träd i stadslandskap spelar stor roll, inte bara för utseendets skull, utan också som skydd för fotgängare, skydd mot bränder och som avgränsare mellan väg och park.

Man fick åka till England för utbildning till arborist

Länge fanns det ingen riktig utbildning för blivande arborister. De flesta fick åka till England för att bli arborist. Numera finns det en del privata utbildningar på högskolenivå som ger kunskaper i trädvård. För att komma in på de högskolorna krävs att man har gymnasieutbildning, helst från en utbildning som Naturbruksprogram, inom fordon, redskap, mark eller växternas biologi, växtkunskap.

Framtidsutsikterna som arborist är ganska flytande. Det varierar med andra ord ganska mycket från år till år. Vissa perioder är det brist på arborister, andra är det inte så stort behov av dessa. De perioder när efterfrågan är stor höjs lönerna rejält, som 2014, när medellönen för en arborist gick på över 30.000 kronor i månaden, som föll rejält redan därpå följande år, och som ännu inte i år har åtsrställts till 2014 års nivå.

Så är det att arbeta som arborist i Stockholm

Arbetar man med trädfällning i storstäderna, som i Stockholm till exempel, har man något bättre lön jämfört med arbeta på landsbygden. I storstäderna kan man också arbeta  på de många olika planteringar som finns i diverse stadsträdgårdar, som lärare på gymnasier, eller som egen företagare och ta uppdrag av privatpersoner. Då blir det många grenar och trädfällningar i folks trädgårdar. Om man giller ett arbete med mycket variation gilar man det slags arbetet. Läs mer om trädfällning i Stockholm på: http://www.trädfällningstockholm.se.

Fram för att fler får arbete via RUT

14 maj 2018

Som man och feminist (javisst) tycker jag liksom många andra män med mig, att det är bra med RUT-tjänster och att folk (kvinnor) får arbete med något som de kan och behärskar göra. Det har i många år sagts att det är mest behov av folk som har hög utbildning. Det är ju lite svårt när samtidigt bildningsnivån sjunker i vårt land – titta bara på vart Sverige lägger sig i PISA-mätning efter PISA-mätning (Programme for International Student Assessment) där man utvärderar hur landet 15-åringar klarar prov i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Sverige har av tradition haft en hög utbildningsnivå, men nivån har dessvärre sjunkit den senaste tiden.

Vi har stort behov av högutbildad arbetskraft

Behovet av arbetskraftsinvandring av högutbildade sägs vara stor, samtidigt som utbildningsnivån sjunker, ökar behovet av arbeten som inte kräver så hög utbildning, vilket är fallet när vi kommer till några av de tjänster som man kan göra skatteavdrag för; tvättning, hemstädning, flytthjälp, barnpassning och så vidare.

Sedan är det en del unga människor som är ganska skoltrötta när de går ut gymnasiet. Då kan det vara bra för dem at kunna ta ett arbete som inte kräver så hög utbildning och arbeta med det ett tag. Då om inte förr, lär de sig vikten av att studera och lära sig ett mer kvalificerat yrke.

Många kan vidareutbilda sig eller byta yrke mitt i livet

Vi har ju en bra studiesituation i Sverige som tillåter till och med 50-åringar att studera och ta studielån. Det är också bra av de anledningar att vi lever allt längre , är friskare än generationer innan oss. Det innebär att det är få som vill stanna kvar inom samma yrke under hela sin yrkesverksamma tid. Då kan behovet uppstå ”mitt l livet” att man vill byta yrke och göra något helt annat.

RUT-tjänsterna innebär win-win-situation

Och för dem som har möjlighet att utnyttja några av tjänsterna inom RUT, är det bara bra. Barnfamiljerna får hjälp med barnpassning, hemstädning och tvättning, flytthjälp, eller vad det nu är. Vi har en ”win-win” situation som har gett en skjuts ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Dessa tjänsteföretag växer som svampar i skogen. Bara i Malmö kan man välja mellan över 350 städbolag för sin hemstädning i Malmö. I Stockholm  kan du välja på över 2.000 och i Göteborg över 5000. Dessa städbolag har ju möjligheten att inte bara anställa skoltrötta ungdomar, utan även de många invandrare och flyktingar som kom sedan inbördeskriget i Syrien och andra krigshärdar.

6 saker som fastighetsägare bör göra

8 maj 2018

Är man fastighetsägare innebär ägandet ett stort ansvar för hela fastigheten. Det innebär att du har ansvaret för att:

 1. Det inte regnar in genom taket – taket bör vara intakt och bör finnas i en bra kondition
 2. Att inomhusluften och miljön är bra och syresatt
 3. Att inredningen har alla delar som behövs för att någon ska kunna bo i den; kök och sanitet
 4. Att den som hyr en lägenhet i fastigheten har någonstans att slänga sina sopor
 5. Att hyresgästen har tillgång till rent vatten
 6. Att allmänna utrymmen blir underhållna

Om fastigheten har gamla rör

Vet man om att fastigheten har gamla rör, bör de antingen bytas ut, eller få en ny yta inuti för en längre hållbarhet. Vattenrör och ledningar håller olika länge beroende vilket material de är gjorda av. Gamla rör är ofta gjorda av rostfritt stål eller av koppar. Riktigt gamla rör kan vara tillverkade i gjutjärn, medan moderna rör ofta är gjorda i plaster som PE (polyeten) , PEX, PVC (polyvinylklorid), PP (polypropen)  ABS-plast. Alla dessa material kan bli gamla och kan behöva bytas ut. Något som inte alls är konstigt utan del av ett större underhållningsarbete vilket är viktigt att sköta om man är en fastighetsägare och som kan ske hyr ut lägenheter som andra har till sina bostäder.

Har man riktigt gamla rör som gjutjärnsrör, märker man att de blir gamla och behöver bytas ut när vattnet tar smak av de gamla gjutjärnen. Som bekant är det bättre att byta ut dem än att få en vattenskada. Vattenskador på en fastighet ger stora skador då vatten i väggar, tak eller golv måste bytas ut för att inte det ska bli röta och stora fuktskador. I alla fuktskador trivs fuktsporer och mögel kan få fäste. Det i sin tur att hyresgästernas hälsa kan äventyras. 

Så vet du att rören måste åtgärdas

Märker man att till exempel ventiler börjar bli gamla och läcker, kan det vara tecken på att det är dags att byta ut rör. Om du misstänker att dina rör i fastigheten inte är bra eller är på väg att rosta, spricka eller  kan läcka vatten kan du anlita ett VVS-företag som går in i rören med en kamera och kontrollerar rörens status. Då får du bilder på hur rören ser ut inuti. När du sedan ser hur rören ser ut har du sedan två val, eller egentligen tre alternativ;

 1. Fortsätta som förut och fortsätta använda rören som de är utan att göra något och fortstätta hoppas på det bästa
 2. Riva ut alla gamla rör och installera nya rör. Då måste du riva ut allt där rören går i din fastighet. Det kan innebära att hantverkare river ut hela badrum och kök. Sedan behöver du installera nys badrum och kök.
 3. Du kan göra en relining på dina rör. Det innebär att VVS-hantverkarna gör en ny yta inuti rören. Då behöver du inte riva ut och lägga nya rör. Du fortsätter använda samma rör men har då fått en ny insida på rören. Det kostar mindre, och du har inte behövt lägga in nya rör.

Bor man i Stockholm är det mcyket lättare att hitta ett VVS-företag som själva annonserar att de arbetar med relining. På mellanstora orter som Karlstad, eller Örebro finns inga VVS-företag som marknadsför sig med att de arbetar med relining. I Stockholm och i Göteborg finns ett tio-tal. Bäst är att googla relining Stockholm, om du letar efter ett företag som arbetar med relining. Du byter naturligtvis ut Stockholm med den ort där du bor.

Dessa byggmaterial kan du välja mellan när du lägger tak

24 apr 2018

Är det dags att se över sitt tak? Nu när våren kommer och det inte blåser och regnar lika mycket som under vintern, är det en bra idé att se över sitt tak. Behöver det repareras? Behöver du lägga ett helt nytt tak? Om det är så att du funderar på ett helt nytt tak finns det några olika byggmaterial som du kan bygga med. Här går vi igenom de olika byggmaterialen och ungefär vad de kan kosta per kvadratmeter.

Tegelpannor

Tegelpannor på tak är det mest klassiska tak du kan tänka dig. Det är också det dyraste alternativet men det är också det snyggaste tak du kan lägga. Det kostar mellan 200-250 kronor per kvadratmeter. Men med detta slags tak får du ett mycket hållbart tak.

Shingeltak

Ett tak med shingel är inte lika kostsamt som ett med tegelpannor. Det har inte samma trevliga struktur som ett tak med tegelpannor. Det kostar ungefär 170-230 kronor per kvadratmeter. Det är ett trevligt alternativ till tegeltak.

Plåttak 

Plåttak är undervärderade. Ett tak av plåt håller mycket länge. Numera finns det plåttak som har en struktur som lite grann påminner om tegelpannor. Du kan få plåttak i olika kulörer. Ett plåttak kan innehålla i 50, 60 år. Det kostar mellan 150-200 kronor per kvadratmeter.

Papptak

Ett papptak kostar mellan 100-150 kronor per kvadratmeter. Ett papptak är inte gjort av papp, namnet till trots. Det är däremot asfaltliknande plattor som hettas upp för att fästa i varandra. Du får ett tak som håller i minst 20, 30 år.

Så hittar du rätt takläggare för ditt hus

Bor du i Stockholm finns det mer än 200 takläggare att välja mellan. Då kan det vara svårt att välja. Vilken takläggare ska man välja? Googla takläggare Stockholm om du inte känner någon på rak arm. Sedan får du förslag på flera takläggare. Be då om offert och referenser. Det viktiga är inte priset, utan att du får ut mesta möjliga för pengarna. Känner du dig osäker på företaget kan du fråga om de gör kostnadsfira hembesök innan de ger dig en offert. Då vet du att de är seriösa innan de ger en offert, eftersom de  då har tagit reda på hur omfattande arbetet kommer att vara, och hur du tänker. Är du orolig för att de är ett företag som sysslar med fiffel och båg, kan du alltid kontrollera med Skatteverket så att de har f-skattsedel och betalar in sina skatter såsom de ska och att du kan göra ROT-avdrag på deras arbetskostnader.

Hur är det att jobba som personlig assistent?

21 apr 2018

Många som arbetar som personliga assistenter har ingen annan utbildning än gymnasieutbildning, kanske från något vårdprogram. Men det behövs ingen annan utbildning än den som ges av arbetsgivarna inom personliga assistenter. Det som krävs är att man är lyhörd, och har förmågan att kunna se vad en handikappad person behöver. Man är helt enkelt den handikappades händer och fötter. Om den som tar emot assistansen inte kan sträcka ut sina händer, då måste du som assistent göra det åt den personen. Samma sak gäller om den personen inte kan stå, gå eller ta sig till de platser de inte kan göra på egen hand.

Detta krävs av den personliga assistenten

Vissa praktiska saker har man som personlig assistent att förhålla sig till:

1. Man bör ha fyllt 18 år för att komma i fråga som personlig assistent

2. Man ska inte vara för gammal eller själv har svårt att röra sig för att kunna jobba som personlig assistent.

Socialstyrelsen är den myndighet som bestämmer över personliga assistenter och vilka krav som ska ställas på dem som arbetar som personliga assistenter. Att arbeta med detta yrke krävs att man är villig att hjälpa den handikappade personen med allt möjligt; mata dem, hjälpa till så att de kan tvätta sig, lägga sig, klä på sig och så vidare. Ofta arbetar man i deras hem, där resten av familjen också bor. Det gör att det krävs av den personliga assistenten att han eller hon kan anpassa sig till den situation som den handikappade lever i. Det är inte bara jobbigt och arbetsamt att arbeta som personlig assistent. 

Att jobba som personlig assistent är meningsfullt

Många beskriver sin arbetssituation som: fyllt av ”arbetsglädje, givande samvaro med den assistansanvändare de bistår, variationsrika arbetsdagar och om upplevelser av ett viktigt och meningsfullt arbete. Den särskilda arbetssituationen som ofta inbegriper en arbetsplats i brukarens hem, en nära och intim samvaro samt insyn i privata relationer innebär dock att yrkesrollen innehåller en rad potentiella svårigheter. Samtidigt som många vittnar om tillfredsställelse med arbetet som personlig assistent har yrket låg status, en låg lönebild, betraktas som ett genomgångsyrke och omfattas av rekryteringsproblem. Det sistnämnda har även påverkat vilka områden som forskningen främst berört. Vidare förekommer det sällan en uppdelning på olika anordnare utan kooperativ, kommunala och privata anordnare beskrivs gemensamt.”

Så hittar du en personlig assistent

Är du i en situation där du behöver en personlig assistent, och inte har någon kännedom om hur du kan få tag i någon kan du alltid googla personlig assistent Stockholm, om det är i Stockholm du bor i. Annars skriver du den ort där du bor, så får du förslag på något företag som har personliga assistenter. Du kan fråga om företaget kan hjälpa dig med att ansökan om möjligheten att få en pesronlig assistent. Oftast är det en tjänsteman på kommunen som avgör i frågan. Men det skadar inte att få administrativ hjälp med ansökan.

Akuttandläkare - om olyckan är framme

11 apr 2018

De flesta av oss har någon gång upplevt tandvärk. några av oss har kanske även haft oturen att slå ut en- elle flera tänder som en följd av en olycka eller som en följd av idrottande. Olyckor händer - men det som skiljer dentala sådana mot andra är att det dels gör extremt ont och att smärtan i fråga inte går att koppla bort.

Dels så får man även - som drabbad - vara beredd på att det kan komma att kosta några kronor för att bli kvitt smärtan. Vi kommer här att bortse från idrottsliga olyckor då man - vid sådana - är försäkrad av den lag man tillhör: där kan du besöka en akut tandläkare utan att betala någonting.

Skulle du dock exempelvis bita av en tand, tappa en plomb, se en lagning lossan eller på något annat sätt drabbas av extrem smärta i munnen så finns det några saker att tänka på gällande en akuttandläkare. Vi kan säga att du bor i Stockholm och att du biter av en framtand - något som ger dig en obeskrivlig smärta som du knappt kan hantera. Då detta sker på en lördag så måste du besöka en akuttandläkare i Stockholm. Det här behöver du veta om en sådan:

 • Priset Varierar beroende på vilken mottagning du besöker. Tandläkare har så kallad fri prissättning, något som innebär att deras tjänster och kostnaden för dessa skiljer sig ganska markant dem emellan. Det gäller även en akuttandläkare. Rent generellt så kan vi säga att det kommer att bli dyrare att besöka en sådan än vad du är van vid från din ordinarie tandläkare - ofta finns ett påslag vid akuta fall.
 • Försäkringskassan Även om du har ont så bör du se ifall denne akuttandläkare är knuten till Försäkringskassan och till branschorganisationen kallad Privattandläkarna. Det senare indikerar att alla lagar och regler följs samt att den vård du får också är korrekt utförd - av legitimerad personal. Att man är knutna till Försäkringskassan innebär att du kan ta del av högkostnadsskydd och tandvårdsbidrag. Om inte - ja, då utgår dessa förmåner.
 • Öppettider Du kommer att kunna få den hjälp du behöver - oavsett när olyckan sker. Sena kvällar eller helgdagar spelar ingen roll - en akuttandläkare finns där oavsett. Det som är bra med stockholm är att flera mottagningar anammat behovet som finns; man vet att en olycka kan ske när som helst och sätter därför av speciella tider där du som drabbad kan få den hjälp du behöver
 • Problem? Ett besök hos en akuttandläkare innebär ofta att du ska bli kvitt den smärta du känner. Slår du ut en tand så handlar det ofta om en provisorisk lösning som får sitta fram till dess att din ordinarie tandläkare löser problemet mer permanent. Skulle problem uppstå så kan du klaga hos kliniken eller ta saken vidare till IVO (inspektionen av vård och omsorg). Du kan även lämna klagomål hos Privattandläkarna som har speciella nämnder som behandlar liknande ärenden. Det förutsätter dock, naturligtvis, att denne akuttandläkare är knuten till branschorganet i fråga.

Lär ut trafikskyltar och vägmarkeringar till barn

10 apr 2018

Fortfarande dör hundratals människor varje år i den svenska trafiken. De flesta av dessa olyckor är orsakade av antingen påverkade förare eller förare som inte insett konsekvenserna av sitt eget risktagande. Man har helt enkelt inte tillräckligt med ansvarskänsla för att egentligen få befinna sig i en miljö där man kan utgöra en livsfara för andra människor.

Trots detta görs inga sådana personlighetstester vid en uppkörning. De flesta har vett nog att hålla sig i skinnet under en uppkörning, men när kortet är taget och det inledande eventuella tvivlet på den egna körförmågan har avtagit, finns det inget som hindrar dem att tänka på sin egen framkomlighet först och briljera med sin rappa körstil. Resultatet? 300 döda människor per år på svenska vägar.

Körförbud

Vissa menar att en person som blivit av med sitt körkort efter att ha riskerat andra människors liv ute på vägarna borde förlora sin rätt att köra bil över huvud taget, men politikerna tvekar inför ett sådant beslut. Att köra bil tycks ses som en mänsklig rättighet. Även för äldre människor som för länge sedan förlorat förmågan att köra bil på ett säkert sätt, är det inga problem att sätta sig bakom ratten och köra iväg till postkontoret bara för att upptäcka att det varit stängt sedan 90-talet. Att ta ifrån människors rättighet att köra bil anses som ett övergrepp som inte hör hemma i en rättstat.

Nollvisionen är bra

Det finns en nollvision i Sverige, en vision om att det en dag snart inte kommer att dö några människor på svenska vägar. Den visionen kommer med största sannolikhet aldrig att bli verklighet, men den har lett till att antalet döda i trafiken minskat. Det går att påverka människor att tänka på trafiksäkerheten. Se bara på hur många som idag använder bilbälte jämfört med på åttiotalet. Då de flesta bilar ändå var utrustade med bälten.

Men med säkerhetstänk kommer man bara en bit på vägen. Så länge det finns människor som helt enkelt inte bryr sig om sina med trafikanter kommer det alltid att ske olyckor. Och sådana människor finns det tyvärr en hel del i Sverige. Hur ska man komma tillrätta med det?

Det finns en enkel lösning

Vi på bloggen återkommer ofta till frågan om trafiksäkerhet, den ligger oss varmt om hjärtat av flera orsaker. Lösningen tycks för oss så självklar: att utbilda barn i trafiksäkerhet redan från låg ålder och att lära dem vad deras agerande kan få för konsekvenser. De flesta som sätter sig i en bil första gången känner en tillbörlig respekt inför de krafter de nu förfogar över, många är till och med en smula rädda att de ska ställa till med en olycka. Men så fort den där rädslan och respekten övervunnits tycker de flesta inte det är något konstigt med att framföra ett plåtföremål i över hundra kilometer i timmen, omgiven av andra människor i likadana plåtföremål bara meter ifrån sig.

Få alla att känna ansvar

Det gäller att få människor att känna samma respekt för dessa krafter även efter tjugo år av bilkörande, att fortfarande veta att man framför ett fordon som kan vara potentiellt livsfarligt om man förlorar kontrollen över det. De flesta bilförare har den vetskapen och respekten, men många saknar den också.

Vi anser att det på alla skolor bör målas vägmarkeringar och linjemarkeringar, samt sättas upp trafikskyltar så att barnen redan från tidig skolålder kan börja övas i trafiksäkerhetstänk, lära sig de vanligaste trafikreglerna och själv se vad som kan hända om man struntar i väjningsplikten eller i att använda blinkers när man ska svänga. Komplettera med teoretisk undervisning några lektioner varje termin. Låt barnen förstå att de flesta av oss vuxna vill verka för en säker trafikmiljö, en miljö där verkligen ingen dör i trafiken på grund av att någon ansåg att vunnen tid var viktigare än ett människoliv. En nollvision.

Så får du tag på den bästa försvarsadvokaten

16 mar 2018

Är du misstänkt för brott? Med fängelse i straffskalan? I sådana fall har du i de allra flesta fall rätt att få en försvarsadvokat bekostad med offentliga medel. Om du inte önskar någon särskild advokatbyrå eller advokat, kommer rätten att utse en åt dig. Det finns då en risk att du får någon som har ingen eller väldigt lite erfarenhet med brottmål. Det bästa är om man på förhand har kollat upp en erfaren försvarsadvokat som verkar seriös och som verkligen kan brottmål. Störst urval har man i Stockholm, men genom att göra sin research kan man hitta någon med erfarenhet av det aktuella området i de flesta av landets delar (och då givetvis även utanför Stockholm).

Behöver du ens en försvarsadvokat?

Om du inte är säker på om du behöver en advokat eller inte är det oftast bäst att anlita en. Åtminstone kan du gå på konsultation hos en byrå, vilket i många fall är gratis. Passa då på att berätta om ditt fall och få med så många detaljer du hinner. Dessa gratis konsultationer är ofta relativt korta, så det som ges är inledande vägledning. De kan även säga om fallet faktiskt är något du bör anlita en försvarsadvokat för, eller inte.

Hitta en specialiserad försvarsadvokat

Det finns försvarsadvokater och hela byråer som specialiserar sig mot just brottmål. Som nämnt i inledningen är det bra att på förhand kolla på vilka advokater som har arbetat med mål liknande ditt tidigare. På så vis får du någon med erfarenhet och förhoppnings ett lugn som känns tryggt genom rättsprocessen. De största möjligheterna att hitta en försvarsadvokat som verkligen kan ditt område finns i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Särskilt i Stockholm är möjligheterna goda.

Var inte för snabb med ditt val

Anlita inte någon på en gång utan att verkligen få en känsla för byrån och advokaten. Slå en signal till byrån och fråga om de har en gratis konsultation. I sådana fall kan du sätta dig ner och – utan kostnad – få en känsla för hur de arbetar. Ta hänsyn till egenskaper som du tror är viktiga. Är de bra på att tala? Vilket rykte har de? Hur har tidigare fall sett ut, och hur har utgången blivit? Fundera på vad du tycker är de viktigaste egenskaperna hos en försvarsadvokat och anlita någon som besitter dem. Fråga också vem som ersätter den ordinarie försvarsadvokaten om denne till exempel skulle bli sjuk.

Konsten att måla som en målare

1 mar 2018

I och med att trenden med vit färg verkar ha nått sin peak och så sakteliga börjat ebba ut så kan det finnas ett värde i att lära sig att måla på ett korrekt sätt. Mycket tyder på att kartan håller på att förändras och att fler personer tar steget för att förändra i sina hem genom att välja att måla väggarna. Det är bra. Färg ger mer energi och det skapar mer personliga och unika hem. Men, det kräver ett visst handlag för att måla och särskilt om det ska appliceras en annan färg än den vita.

I första hand så skulle vi råda om att ta hjälp av de som verkligen kan yrket - att anlita en målare är det säkraste kortet för att få ett högkvalitativt resultat. Så himla dyrt behöver dte inte bli heller. Är du tålmodig så kan du ta in offerter från flera målare i Stockholm, jämföra dessa och välja en vars anbud ligger närmast din budget. I och med att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en målare - tack vare rot-avdraget - så finns det ytterligare ett incitament till varför det professionella alternativet ska övervägas.

Pengar kan vara ett alternativ till varför man inte vill anlita en målare - att man vill måla kan vara ett annat. För, man ska heller inte glömma bort att det är ganska roligt att måla och detta då man ser effekten av sitt slit med en gång. Vi har därför all förståelse för varför många väljer bort en målare och gör jobbet på egen hand. Men om man gör så - då bör man göra allting korrekt och enligt konstens alla regler. Att måla som en målare, helt enkelt.

Tips för ett perfekt målerijobb

Här kommer några tips som förhoppningsvis ger dig en god möjlighet att lyckas med ditt målerijobb. Vi säger att det handlar om att du ska måla om i ditt vardagsrum i Stockholm och att det här är den ordningsföljd du ska hålla:

 1. Bär ut så mycket som möjligt - centrera resten. Ju fler saker och möbler du får undan - desto bättre förutsättningar ger du dig själv. Det är enklare att måla om du har svängrum.
 2. Grundarbete. Ta bort alla hyllor, tavlor och andra saker på väggen. Se till att spackla igen alla hål och eventuella skador. Slipa med sandpapper så att ytan blir jämn. Skrapa bort eventuell färg. Tvätta väggen. Låter enkelt, eller hur? Faktum är dock att det här momentet är det som du ska lägga mest tid på - ungefär 70 % av det totala arbetet ska läggas på grundjobbet. Det är det som avgör hur bra det slutliga resultatet blir.
 3. Täck. Alla lister och golvet. Fuska inte med detta. Färg har en förmåga att hamna lite varstans och det kan vara en god idé att lägga en presenning över möblerna som du inte lyckades bära undan.
 4. Måla. Vi förutsätter att du inte behöver grundmåla innan. Använd en roller och våga ta flödigt med färg. Jobba uppifrån och ned i en storlek av ungefär en halvmeter och försök att göra det utan avbrott. Använd handleden och var mjuk - men ändå bestämd. Måla hela väggen.
 5. Listerna: Längs listerna kan du använda dig av en mindre pensel. Återigen: var noga med att det inte skvätter. Har du element som du vill måla bakom så kan du använda dig av en elementroller, en mindre roller med längre skaft som brukar vara en god lösning. Ska du måla ditt element så måste det vara vattenburet - annars kommer färgen att lossna eller bli gul direkt. Du kan använda en målarhandske; den brukar ge bättre effekt än att pillra med en pensel.
 6. Torka: låt färgen torka efter anvisningarna på burken. Du kan inte påverka detta; låt tiden ha sin gång. Måla ett extra varv om det behövs och om det inte är riktigt täckt överallt. Låt torka igen.
 7. Avsluta: Ta bort maskeringstejpen så fort som möjligt. Ju längre den sitter desto större är risken att den tar med sig färgbitar då du lossar.

Läs mer om proffsmåleri på denna sida.

Värmepumpar - effektiva och energisnåla

13 feb 2018

Hur värmer du upp ditt hus i Malmö? Det finns all anledning att ställa sig den frågan och kanske börja se över vilka alternativ som finns. Speciellt om du bor i ett äldre hus som har äldre elektriska radiatorer som värmekälla. Den tekniken är föråldrad och slukar pengar samtidigt som den ger måttlig effekt. Här kan det finnas anledning att byta- eller komplettera uppvärmningen med hjälp av värmepumpar. I synnerhet en frånluftspump skulle i ett sådant läge göra en stor skillnad för både plånbok och inomhusmiljö.

Det senare i form av att en luftvärmepump kan ge en behaglig temperatur i varje enskilt rum - till en lägre kostnad. Du kan alltså skruva ner temperaturen på dina element, spara pengar genom detta och ändå få en skönare temperatur inomhus. Och - det här är ytterligare en fördel med värmepumpar: under sommaren så du inte vill ha det varmt inomhus så kan du ställa om pumpen så att den fungerar som luftkonditionering.

Värmepumpar för luft/vattenvärme kan spara lika mycket som bergvärme

Rätt installerad så kan värmepumpar för luft/vattenvärme faktiskt ge lika hög effekt som bergvärme kan göra. Bergvärme är nämligen den energikälla som verkligen sticker ut då det kommer till besparingar. Här kan du som husägare i Malmö nämligen räkna med att du genom att välja bergvärme kan spara upp till 80% varje år på uppvärmning av ditt hus. Dessutom så handlar det - som vid alla värmepumpar - om att ta tillvara på jordens resurser och där energin i fråga är grön. Det är, helt enkelt, även ett val för vår miljö.

Men, bergvärme passar inte alla rent geologiskt och det handlar om en ganska dyr investering - räkna med omkring 100.000 kronor. Den stora delen av kostnaden läggs på att borra efter berg som finns långt nere i jorden och där solens energi ligger lagrad.

Därför fokuserar vi istället på värmepumpar för luft/vattenvärme då sådana inte kräver en kostsam borrning, men som ändå har kapacitet att ge lika god effekt som bergvärme. Vi tänkte kolla närmare på några av de tekniska innovationer som du kan dra nytta av om du väljer att idag köpa en luft/vattenvärmepump.

Nya innovationer ger dig större flexibilitet

Vi ska tillägga en sak: valet av värmepumpar bör ske efter en noggrann undersökning av ditt hus i Malmö och det är ingen dum idé att låta en professionell firma sköta den. Placering är viktig och likaså är era behov - värmepumpar ska till mångt och mycket skräddarsys efter er livsstil och därför är en grundlig genomgång ett måste; detsamma gäller installation. Den ska alltid ske av proffs.

Värmepumpar och märken då? vi anser att du ska hålla dig till de större aktörerna på marknaden. Den luft/vattenvärmepump vi ska visa fördelarna med är exempelvis från IVT:s katalog. Du får, helt enkelt, mer för pengarna och en stabilare drift om du väljer mer etablerade aktörer och produkter.

 • Anpassas efter era behov Det intelligenta styrsystemet känner av hur varmt det är ute och anpassar sin kapacitet därefter, detsamma gäller om det är väldigt kallt. Du kan även själv finjustera genom ett lättbegripligt navigationssystem
 • Kopplar sig mot börsen Genom ett smart system så kan dessa värmepumpar koppla upp sig mot den nordiska elbörsen. Det innebär konkret att den arbetar hårdare då priserna är lägre och går ner i kapacitet vid tillfällen då elpriserna är högre.
 • Du styr Genom att ladda hem en app så kan du på ett enkelt sätt styra och kontrollera din värmepump. Perfekt om du ska ut på någon resa och där värmebehovet således är lägre.

Fakta: så fungerar en värmepump.

Hur man kan förbättra trafiksäkerheten med linjemålning och skyltning

8 feb 2018

Varje år dör ungefär 300 personer i Sverige i trafiken och långt fler skadas allvarligt eller lindrigt. Det är alltså nästan sex personer i veckan. Anledningarna till att så många människor mister livet i trafiken är en kombination av samspelet mellan människa, fordon och själva vägförhållandet. I nio fall av tio är det ett mänskligt misstag som ligger bakom olyckan. Detta misstag kan vara bristande trafikvett, okunskap, berusning, stress, trötthet, eller något annat. Trots att man i Sverige satsar mycket på att öka trafiksäkerheten och göra vägutformning och trafikskyltning så tydliga som möjligt är det alltså inte tillräckligt för att få vissa människor att undvika att köra bil när de inte borde.

Nollvisionen

Riskdagen antog 1997 den så kallade Nollvisionen, som innebär noll döda eller allvarligt skadade människor i trafiken. När detta mål ska vara uppfyllt är inte fastställt, men nollvisionen ska vara vägledande för det trafiksäkerhetsarbete som görs. Det först målet var att få ner antalet döda till 400 år 2000, något som inte lyckades. Det året dog 600 personer i trafiken. Idag, 17 år senare, konstaterar vi alltså att 300 människor per år mister livet, vilket ju faktiskt är en halvering, så något gott gör i alla fall nollvisionen. Det finns dock kritiker som menar att nollvisionen aldrig kan bli verklighet, eftersom det i så fall skull vara säkrare att befinna sig ute i trafiken än i sitt eget hem. Men kanske är det heller inte viktigt om vision är realistisk eller inte. Den har uppenbart gett resultat och ju fler liv som kan räddas genom ökad trafiksäkerhet, desto bättre.

 Att ändra attityder

I stor utsträckning tycks det vara en attitydfråga hos en liten del av befolkningen som orsakar de flesta olyckor. Man tycker sig vara en utmärkt förare som inte i lika stor utsträckning behöver hålla sig till gällande trafikregler och skyltning. Många slarvar med bilbälte, vilket oftast innebär omedelbar död vid krockar i mer än 30 km/h. Att inte signalera eller att köra för fort vid halt väglag är andra säkra vägar att orsaka en livshotande situation. Vikten av att alla förhåller sig till trafikreglerna är något som många menar borde läras in hos barn redan från liten ålder. Det gäller inte bara biltrafiken utan lika mycket för fotgängare och cyklister, för övrigt två grupper som är väldigt utsatta i trafiken och inte bara på grund av slarviga bilister. Många cyklister framför sina fordon i höga hastigheter i stadsmiljö utan att veta det minsta om trafikregler. Ett körkort för cyklister har av många ansetts som en bra idé.

Farligast i städerna

Det är också i städerna och på små vägar på landsbygden som de flesta olyckor sker, ofta i olyckor där både bilister och fotgängare eller cyklister är inblandade. De säkraste vägarna är faktiskt motorvägarna, trots att det är där man kör som fortast. Anledningen till det är förstås det stora säkerhetsarbete som utförts med att skapa säkrare vägar. Några kännetecken på en säker väg är till exempel breda vägrenar, både på ut och insidan, breda körfält, ordentligt mitträcke och tydliga väglinjer, gärna med frästa räfflor för att hindra att förare somnar vid ratten. I staden är det svårare att skydda trafikanterna från sig själva och från varandra. Här är det viktigt att visa hänsyn och att iaktta skyltning och trafikregler. En kollision i relativt låg hastighet kan ha dödlig utgång. Här spelar även tydlig skyltning med vägskyltar och linjemarkering in.

Vikten av tydliga vägmarkeringar

Genom att öka tydligheten med linjemålning och vägskyltar kan man få förare mer uppmärksamma på vägar och gator med högre risker. Genom att röd- eller gulmarkera vissa avsnitt i gatan gör man förare uppmärksamma på lastzoner eller att cyklister kan väntas dyka upp. Räffelfräsning kan användas även i städerna, för att visa för förare att de till exempel kör på ett otillåtet vägavsnitt. Här finns mycket att jobba med för trafikplanerare och stadsingenjörer. Inom linjemålningsbranschen finns mycket erfarenhet, kunskap och kompetens vad gäller trafiksäkerhet. Om nollvisionen någonsin ska bli verklighet är det viktigt att alla som ägnar sig åt trafiksäkerhetsarbete går samman och slår sina kloka huvuden ihop.

Vad du kan förvänta dig av en vårdnadstvist

12 jan 2018

Att skiljas är i sak inte någon större sak. Alla känner förmodligen någon som skiljt sig från sin partner - förmodligen flera stycken som valt att göra så. Då kan man också vittna om att varje skilsmässa dels följer samma mönster och att de dels också blir väldigt olika. Att en skilsmässa följer samma mönster är givet sett till att exempelvis en bodelning måste göras, att betänketiden måste gå ut och att ansökningar måste signeras och skickas in. Det som skiljer en skilsmässa från en annan handlar istället om hur pass goda vänner de som skiljer sig kan vara.

Det är inte ovanligt att en skilsmässa slutar i konflikt; något som i sammanhanget inte är konstigt. Man skiljer sig trots allt av en anledning och det kan därmed vara svårt att hålla samman och uppträda vuxet. Har man, i sammanhanget, tur så handlar konflikten om det ekonomiska och där parterna bråkar om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och hur mycket den ene ska köpa ut den andre för.

“ Jämför man en ekonomisk konflikt i samband med en skilsmässa med en vårdnadstvist så är det en milsvid skillnad. En vårdnadstvist handlar om det käraste man har - sina barn - och det kan ofta bli en långdragen process som påverkar oerhört rent känslomässigt “

En annan konflikt gäller vårdnaden om barnen och jämför man en sådan med en ekonomisk tvist - ja, då förstör man också varför vi ovan tog ganska lätt på bråk om pengar och materiella ting. Skiljer man sig som föräldrar så kommer en gemensam vårdnad om barnet fortfarande vara det som gäller. Även fortsatt kommer föräldrarna att fatta gemensamma juridiska beslut om barnen och man kommer - i var sitt boende - att ge barnen kärlek, trygghet, omvårdnad, kläder och allt annat som hör fostran till.

Samarbetssamtal föregår vårdnadstvisten

Men, i vissa fall ter sig detta omöjligt och där den ene föräldern, av varierande skäl, anser att den andre inte är en lämplig vårdnadshavare. Det som sker då är att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten. Motsätter sig den andre föräldern denna så har man inlett en vårdnadstvist som kommer att avgöras i domstol.

Ett tillägg till detta dock: varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal. Dessa sker för att förhindra att tvisten når domstol. Vid ett samarbetssamtal så kommer de båda föräldrarna - med sina respektive juridiska ombud - sitta ned tillsammans med sakkunnig personal från kommunen i fråga och försöka hitta en lämplig lösning. Samarbetssamtal har en ganska god effekt; i många fall så räcker några sådana för att vårdnadstvisten ska upphöra och där föräldrarna

En vårdnadstvist kan ta lång tid

I vissa fall dock så är samarbetssamtalet bortkastad tid och processen fortlöper för att tilldelas ensam vårdnad. Vi ska direkt säga att det kan ta lång tid innan en vårdnadstvist når sin lösning. Del så måste en omfattande utredning äga rum där bevisning tas fram granskas. Dels så har ofta våra domstolar problem med fullbeläggningar. Som en tredje anledning kan vi nämna överklagan som något som tar tid. Skulle exempelvis mamman tilldelas ensam vårdnad så har pappan rätt att överklaga beslutet - något som leder till att ytterligare tid måste adderas.

Det juridiska ombudet fyller en stor funktion

För många blir det juridiska ombudet man anlitar det stöd som gör att man klarar av en vårdnadstvist. För, det handlar om en process som påverkar fruktansvärt mycket rent psykiskt - det måste man vara beredd på - och juristen blir ofta den axel man behöver luta sig mot då det blåser som värst. Detta utöver att juristen, naturligtvis, tack vare sin profession kan hjälpa till att föra klientens talan, samla in bevis och föra fram dessa inför rätten.

Barnen kan fara illa vid en vårdnadstvist

Tyvärr så drabbas ofta barnen hårdast vid en vårdnadstvist. Många föräldrar blir fartblinda och ser bara till sin egen rätt; upplever man att den forne partnern är en riktigt skitstövel så är det bara så. Man glömmer dock bort att denne även är en pappa/mamma som barnen älskar lika mycket som de älskar en själv.

“ För ett barn så kan en vårdnadstvist ge själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Viktigt är att man talar med sitt barn och ger nödvändig information om vad som pågår - utan att svartmåla den andre föräldern “

Att som barn se sina föräldrar bråka så infekterat som det kan vara vid en vårdnadstvist kan skapa själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Det får man aldrig glömma. Viktigt är att man som förälder är öppen med som försigår och att man hela tiden talar med barnen om vad som händer. Utan att vare sig skuldbelägga eller svartmåla den andre föräldern.

Professionell hjälp kan också vara en bra lösning. Att låta barnen tala med en barnpsykolog kan vara en bra väg - likaså brukar många kommuner i Sverige erbjuda samtal med en kurator samt med barn i liknande situationer. Ett råd är att man även informerar förskolan/skolan om vad som sker. Genom detta kan personalen hålla ögonen på - och informera - om barnet skulle göra någon typ av förändring i sitt sätt att vara och agera.

Hur ser utfallet ut vid en vårdnadstvist?

Från statens sida ser man att gemensam vårdnad är bäst utifrån barnets perspektiv. Man ska dock komma ihåg att varje fall är unikt och behandlas på sådant vis. Finns det starka skäl till ensam vårdnad så kommer dessa att tas i beaktning i allra högsta grad. Det som kan hjälpa är att anlita ett erfaret ombud som kan hjälpa till att samla bevis och föra fram dessa i domstolen. En stor del kostnaden för en sådan täcks ofta av rättsskyddet - något som i många fall finns inkluderat i hemförsäkringen. Om du som förälder är på väg in i en vårdnadstvist så är ett av de viktigaste stegen att välja ett bra juridisk ombud som har god erfarenhet av vårdnadstvister. Då får du bäst möjligheter att vinna.

Vill du fördjupa dig i detta ämne kan vi rekommendera ett besök här.

När du vill att företaget växer

10 jan 2018

Är du egen företagare? Du kanske redan har hunnit både rekrytera och ha ett stort företag redan? Du kanske är beredd att låta företaget växa och bli större? Det är många som drabbas av ”växtvärk” när det kommer till att etablera sig på nya marknader, växa i Sverige, eller utomlands.  Hur du ska växa, är ju upp till dig och ditt företag. Men här kommer några förslag på hur du kan göra:

 1. Öppna en ny filial?

Ett sätt att växa geografiskt är att kanske öppna en ny avdelning på ett nytt ställe i Sverige. Antingen sänder du din bästa säljare till det stället som blir ansvarig för det nya kontoret och tar ansvar för marknadsföring och nya kunder. Detta sätt är alltid förenat med en risk. Dels kan satsningen slå helt fel och dina investerade pengar går i sjön.

 1. Öppna för en franchise?

Ett annat sätt och med mycket lägre risker, men inte lika lönsamt, är att lägga ut ditt företag för franchise. Det innebär att någon tar över ditt vinnande koncept, men ansvarar helt själv för marknadsföring, kommunikation och säljarbete. Du får inte så stor möjlighet att påverka företaget utan ger mer support och stöd för att hen ska lyckas i sin verksamhet. Du får en viss procent av den andras vinst, vilket inte ger samma utdelning som om det var ditt företag som etablerade sig på annan ort.

 1. Skaffa en licens på din produkt eller tjänst?

Detta är ett helt riskfritt sätt att ”växa på”, och du får tyvärr bara en liten andel av vad andra tjänar på dina produkter eller tjänster, och det är att ta licens på det som du har utvecklat. Det är inte alltid möjligt, endast om du har en unik produkt eller ett helt unikt arbetssätt som du kan ta en licens på. Då får du ju den delen av kakan när köparen köper licensen av dig.

 1. Köp upp dina konkurrenter?

Detta brukar vara det bästa sättet att växa på, men är otroligt arbetsamt sätt  och tar oerhört mycket tid och pengar. Att köpa upp sina konkurrenter är ett intelligent sätt att växa. På det sättet övertar du din konkurrents kunder och får tillgång till allt det som har varit framgångsrikt för den konkurrenten. Du övertar en befintlig organisation och får kortare sträcka till vinst.

 1. Utveckla dina produkter och tjänster?

Ett annat sätt att växa är att generera fler tjänster, kringtjänster som kan gynna kunden och få den att köpa mer av dig, eller om du säljer varor, se till att sälja fler varor som kunden kan tänkas vilja köpa. Ett sätt att växa lite grann med låg risk. Det allra mest lönsamma är ju att inte hålla dig med något lager alls utan sälja utan lager, då kan du sälja hur många kringprodukter som helst.

 1. Hitta nya marknader?

Att leda ett företag kräver att man har fantasi och uppfinningsförmåga. Och en stor nypa anpassningsförmåga. Om den kundgrupp du har just nu inte köper tillräckligt, kanske du kan vända dig till andra kundgrupper. Det kanske innebär att du måste anpassa produkten så att den blir mer intressant till de andra kundgrupperna. Du kanske måste för packa den på annat sätt och marknadsföras på nytt sätt? Tänk igenom alternativen noga.

 1. Etablera dig utomlands?

Du kanske vill växa utomlands? Detta kan vara ett av de svåraste sätten att växa på, av alla hittills föreslagna sätten. För att kunna växa och etablera sig utomlands krävs exceptionella kunskaper och att du, eller någon i ditt företag har de språkkunskaper som krävs. Har du inte det, googla översättningsbyrå i Stockholm, för mer information.

 1. Bli digital!

Alla som överhuvudtaget vill växa, bör finnas och marknadsföra sig där kunderna är, och numera är det på nätet. De flesta framgångsrika företagen syns numera på alla digitala plattformar. Bill Gates påstod en gång att det finns två typer av företag; de som har en framtid och finns på nätet. Och de som inte har någon framtid alls.

← Äldre inlägg